Kanal – Landsbyklynger

Video er blevet en del af vores hverdag på sociale medier og vores smartphones. I forbindelse med landsbyklynger forsøger vi, at samle alle de spændende videoer i en fælles YouTube kanal. “Landsbyklynger”

Har du kendskab til en video, som omhandler arbejdet med landsbyklynger, hører vi det gerne, hvorefter vi tilføjer den til kanalen.

Der vil på dette sted, og …

Læs mere »

Fristen rykkes 14 dage

Næste gang der kan søges om deltagelse i kampagnen landsbyklynger, rykkes frem til den 15. maj. Flere kommuner har tidsnød i forhold til at nå en politisk godkendelse inden fristen den 1. maj.

Derfor er datoen rykket 14 dage, og indkomne ansøgninger behandles herefter på styregruppens møde den 31. maj. Straks herefter får de godkendte landsbyklynger besked. God arbejdslyst …

Læs mere »

Fra nostalgisk klynk til strategisk klynge

”Når man ser rundt i den svindende flok af medlemmer og ser en høj gennemsnitsalder, kan man vælge at mene, at samfundet er af lave og politikerne nogle skurke. Man kan også spørge, hvad skal vi afskrive som historie, og hvor ligger mulighederne for udvikling? Skal vi konkurrere med de andre landsbyer, eller skal vi se os som kvarterer …

Læs mere »

Kommunikation i klyngerne

90 % af al information i verden er skabt inden for de sidste to år. En udvikling, som bare fortsætter og accelererer. Med andre ord bombarderes vi med information. Som borgere, som forening og som samfund generelt. Tilmed sker det i højere grad gennem digitale platforme og sociale medier, som i stor udstrækning bestemmer opsætning, længde og indhold.

Læs mere Kommunikation i klyngerne

Klyngesamarbejdet i Rebild Øst skudt godt i gang

58 engagerede borgere mødtes d. 23. marts til borgermøde på Bælum skole. På mødet deltog ligeledes Sara Tornøe fra Rebild Kommune, idemager Gitte Holm Madsen og proceskonsulent Pia Bonde.

En stærk styregruppe blev nedsat, på samme måde som både en kommunikations-, borgerinvolverings- og fundraisinggruppe blev det. Alle grupperne er bredt repræsenteret både geografisk, erfaringsmæssigt og kompetencemæssigt. På den måde …

Læs mere »

Lokal forankring af Mols i Udvikling

Ved at ændre vedtægter og åbne op for projektstrukturen i foreningsarbejde fordeles opgaver og ansvar på en langt bedre måde – samtidig med, at betydeligt flere energier og ressourcer sættes i spil.

Projekt Mols i Udvikling (MiU) er en stærk selvstændig projektorganisation med mange projektgrupper, stort initiativ og virkelyst, baseret på borgernes behov og lyst til at deltage i …

Læs mere »

Faglig rekruttering af frivillige

Vi hører det tit, at foreningslivet er presset i forhold til rekruttering af nye ledere. Jeg har gennem mit arbejde med rekruttering til Landsbyklyngen Mols i Udvikling, oplevet det modsatte. Mere end 200 frivillige meldte sig til at arbejde med hele eller dele af projektet. Måske gjorde vi noget rigtigt, eller også var vi bare heldige, hvilket jeg vil …

Læs mere »

Sydvest Salling & Suzanne

I aftes var der opstartsmøde i den nye landsbyklynge Sydvest Salling. Repræsentanter fra Ramsing, Håsum, Lihme, Vejby og Lem mødtes med proceskonsulent Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK, som i de kommende 18 måneder skal arbejde sammen med borgerne i området om at udvikle en stærk klynge.

Aage Dahl fra Lem præsenterede deltagernes forventninger til samarbejdet. ”Tidligere var vi selvbærende landsbysamfund, …

Læs mere »