Landsbyklyngen Hammer Bakker godt i gang

Startskuddet til Landsbyklyngen Hammer Bakker er lydt. Den nye eksterne proceskonsulent beretter om stor energi og nysgerrighed til de første møder

Landsbyklyngen Hammer Bakker har, mens træerne i området er sprunget ud, afholdt de første møder. ”Energien og iderigdommen er stor i opstarten af det store samarbejdsprojekt”, fortæller Ann-Sophie Øberg, den eksterne proceskonsulent, der skal holde snor …

Læs mere »

De første nulpunktsundersøgelser er nu gennemført

Som noget nyt fra pilotprojekt Landsbyklynger gennemføres i landsbyklyngekampagnen nu en nulpunktsmåling. Den måler styregruppemedlemmernes forventninger til og ambitioner for etableringen af en landsbyklynge. De første tre nulpunktsmålinger er nu gennemført.

Formålet med nulpunktsmålingerne er finde frem til styregruppemedlemmernes udgangspunkt for at danne en landsbyklynge. Spørgsmålene handler om deres tilknytning til lokalområdet, tro på fremtiden og syn på forandringer. …

Læs mere »

Foreningsbasen

Over hele landet tænkes i at sammenlægge, dele og kombinere foreningers egne lokaler og traditionelle klubhuse samt omdanne tomme bygninger til foreningslokaler. Idékataloget Foreningsbasen giver inspiration til, hvordan foreninger og kommuner i praksis kan håndtere en sådan sammenlægning.

http://www.loa-fonden.dk/media/6114/idekatalog-foreningsbasen.pdf…

Læs mere »

Infoskærme til udbredning af budskaber

Hej Landsbyklynger.

I Tønder kommune har man netop uddelt 20 infoskærme til 10 landsbyer.
Skærmene bruges som digitale infotavler på samlingssteder.
Aktiviteter kan annonceres på kryds og tværs direkte hos nabobyens købmand eller skole m.m.

Infoskærmene kan automatisk hente data fra DGI’s Infoland hjemmesider.
Derudover kan man nemt indsætte tekst, billeder, videoklip lokalnyheder og meget mere, så man kan …

Læs mere »

Hånden under Midtfyn

I den nye landsbyklyngen Hånden under Midtfyn vil man bryde med den manglende tradition for at “gå over åen”. En innovativ kultur, som bygger på en fælles identitet med klynges i centrum, skal udvikles, og de stedbundne potentialer skal redefineres med historiefortællingen i centrum.

Landsbyklyngen ligger sydvest for Ringe og består af 17 små landsbysamfund og bebyggelser, i de …

Læs mere »

Langeland som Landsbyklynge

Landsbyklynger har mange ansigter og det er tydeligt, efterhånden som flere kommer til, at forskelligheden er stor. Langeland er en af vore mange øer, tilmed en selvstændig kommune, og nu også en klynge, som bydes velkomne i fællesskabet og projektet landsbyklynger.

Målet for arbejdet i landsbyklyngen er at hjælpe det eksisterende med at blive bedre, ved at gøre Langeland …

Læs mere »

Fyrstelig stolthed på Fyn

I Svendborg Kommune ligger nu landsbyklyngen Gudmekongens land. Vi byder klyngen velkommen og ser frem til samarbejdet.

Landsbyklyngen udgør den nordøstlige del af Svendborg Kommune. Klyngens afgrænses geografisk af Nyborg mod nord, mod øst stødes op til langelandsbæltet og mod syd, åbner klyngen op mod resten af Svendborg Kommune. Vejstrup Ådal udgøre den fysiske afgræsning i syd. Historisk udgjorde …

Læs mere »

Kanal – Landsbyklynger

Video er blevet en del af vores hverdag på sociale medier og vores smartphones. I forbindelse med landsbyklynger forsøger vi, at samle alle de spændende videoer i en fælles YouTube kanal. “Landsbyklynger”

Har du kendskab til en video, som omhandler arbejdet med landsbyklynger, hører vi det gerne, hvorefter vi tilføjer den til kanalen.

Der vil på dette sted, og …

Læs mere »