Om Bloggen

blog.landsbyklynger.dk er muligheden for at dele og modtage information og viden i forhold til Landsbyklynger. Dels projektet som Realdania, DGI samt Lokale og Anlægsfonden har igangsat, men også alle andre nuværende og kommende landsklynger.

Et sted hvor man kan dele en oplevelse, ny viden, nye metoder og faktuel viden på området. Alt kan deles her, men med den tilgang, at det skal give værdi udover det helt lokale arbejde. Det skal give værdi for andre og gerne regionalt eller nationalt.

Bloggen er et kommunikativt maskinrum for landsbyklynger, hvorfra der kan deles og linkes til lokale hjemmesider, sociale medier m.m. På tilsvarende vis samler bloggen også automatisk nyheder fra eksisterende landsbyklyngers hjemmesider.

blog.landsbyklynger.dk administreres af sekretariatet for landsbyklynger. DGI står for vedligehold og udvikling, samt alle driftsmæssige forudsætninger for det gode mødested på nettet.

Indlæg der ikke er relevante eller måtte virke anstødene fjernes.