Person

Lotte Jensen
Up Front Europa
Fundraiser og indehaver
T: 86158511 / 40428511
Email

Lotte har været frivillig leder indenfor foreningslivet gennem hele sit liv på såvel lokalt, regionalt som nationalt plan. I dag er hun frivillig i DGI Østjyllands udviklingsafdeling og er tillige kasserer i LAG-Djursland.

I det professionelle virke som fundraiser har Lotte beskæftiget sig med et utal af landdistriktsprojekter, herunder både større og mindre anlægsprojekter samt aktivitetsorienterede projekter.

Lotte er tillige en erfaren og efterspurgt underviser og har gennemført mange fundraising kurser målrettet foreningslivet og øvrige ildsjæle.