Person

Loke Emil Petersen
Fundraiseren.dk
Projektleder op oplægsholder
T: 20875018
Email

Loke er uddannet inden for kommunikation og formidling og har supple-rende efteruddannelser i fundraising, sponsering og projektstyring og -ledelse samt mange års erfaring med fundraising og projektudvikling. Lo-ke har særlig stor indsigt i lokalt forankrede projekter og offentligt medfi-nansierede erhvervsprojekter