Personer

Anders Bjerggaard
Favrskov Kommune
AC-medarbejder
T: 89644102
Email
Peter Gran Boesen
Hærvejsklyngen
Proceskonsulent
T: 20770060
Email
Louise Glerup Ander
RingstedNord
Proceskonsulent
T: 50 73 71 91
Email
Malene Thune
Vesterhavsklyngen / Bedst mod West
Proceskonsulent
T: 20988025
Email
Maja Ørum
Fyns Søland
Proceskonsulent
T: 28770032
Email
Thea Green
Rundt om Hammer Bakker
Proceskonsulent
T: 61 77 54 01
Email
Kim Knudsen
Mariagerfjord Vest
Formand
T: 20132272
Email
Pelle Jensen
Favrskov4eren
Proceskonsulent
T: 29872118
Email
Simone Foss Brink
Sorring Voel
Proceskonsulent
T: 28 92 12 02
Email
Hanne Ahrens
Silkeborg Kommune
Direktør teknik og Miljø afdelingen
T: 23 61 20 47
Email
Anders Stig Bertelsen
Mariager Fjord Vest
Proceskonsulent
T: 24488517
Email
Rebekka E. Vetter
Landsbyfællesskabet Østdjurs
Styregruppen
T: 30220938
LinkedInEmail
Mette Risager
Favrskov Kommune
LAG-koordinator
T: 60795313
Email
Anders Niels Hansen
Favrskov4ren
Næstformand
T: 22415248
Email
Peter Lange
Favrskov4ren
Formand
T: 30130344
Email
Lars Kastberg Jensen
Bredsten, Gadberg og Skibet
Vejle Kommune
T: 76 81 22 76
Email
Maria Singerholm
De 5 ved Tissø
Kalundborg Kommune
T: 5953 4538 / 2058 4447
Email
Troels Møller
Langeland og Strynø
Proceskonsulent
T: 40161501
LinkedInEmail
Mai-Britt Wismann
Langeland Kommune
Specialkonsulent
T: 6351 6065
Email
Helle Glyø
Østkystens Guld
Proceskonsulent
T: 22762760
LinkedInEmail
Ikki Knudsen
Landsbyfællesskabet Østdjurs
Proceskonsulent
T: 2244 0137
LinkedInEmail
Søren Holm Kristensen
Formand
T: 22106712
Email
Dennis Hørmann
Fundraiseren.dk
Indehaver
T: 40347078
Email
Jens Peter Jacobsen
Gudmekongens Land
Talsperson
T: 72532074
Elisabeth Skogstad Hansen
Landet mellem byerne
Næstved Kommune
T: 55886022
Email
Mette Lundgaard Dinesen
Landet mellem byerne
Næstved Kommune
T: 2374 2129
Email
Esben Leonhard
Bredsten, Gadbjerg og Skibet
Formand
T: 30826866
Email
Åge Dahl
Sydvest Salling
Formand
Email
Ikki Knudsen
Liv i Ådalen
T: 2244 0137
Email
Jakob Ellemann
Rebild Øst
Formand for klyngerådet
T: 20608675
Email
Bent Juhler
Fyns Søland
Kommunal repræsentant Odense kommune
T: 65515306
Email
Thomas Matthesen
Hærvejsklyngen
Formand
T: 41 60 11 34
Email