Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19
1652 København V
T: 33248135
Kontaktpersoner:
Lars Bastholm Sørensen
T: 33248135 / 60924109
Email
Organisationens deltagelse i projektet

Med Brugsen som det naturlige omdrejningspunkt i lokalsamfundet, ønske vi at samle og styrke lokalområdet.
Brugsens bestyrelse, som består af lokale ildsjæle, er derfor et relevant sted at skabe kontakten til lokalsamfundet.
BA vil i samarbejde med den lokale Brugsforening tage initiativ til lokale borgermøder.

Formålet er at skabe positive syergier, og få afdækket de stedbundne ressourcer. Med projektet “Din by i udvikling” ønsker vi at styrke og udvikle de lokale foreninger, erhvervslivet og Lokalsamfundets kompetencer, til forsat udvikling.

En vigtig spiller i forsat udvikling bliver også kommunerne, som skal være en vigtig sparringspartner i processen, og i samarbejde med dem, at få lavet en lokal udviklingsplan(LUP) for området.

Derudover er det vigtigt, med en tæt og åben dialog både intern og eksternt, som hele tiden holder alle informeret om udviklingen, og de initiativer der bliver sat i gang. BA vil i hele forløbet være en del af processen, og bistå med råd og vejledning.

Organisationsbeskrivelse

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening er en selvstændig arbejdsgiverforening og er hovedorganisationen for Danmarks 364 selvstændige Brugsforeninger, som inklusive filialer, driver ca. 400 butiksenheder.

Brugsforeningerne er beliggende i hele landet og spænder over butikskoncepterne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen og Brugsen.

Om Sekretariatet: BA er også BRUGSFORENINGERENS SERVICECENTER. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) er til for Brugsforeningernes skyld. BAs kontor løser stadig flere og mere komplekse opgaver for Brugsforeningerne.

Kursusvirksomheden er speedet kraftigt op i de seneste år. Det er sket i erkendelse af, at der er særlige uddannelsesmæssige opgaver i Brugsforeningerne – både for forretningsmæssige(Uddelere) og folkevalgte ledere(bestyrelsen).