Up Front Europe
Tendrupvej 20 C
8543 Hornslet
T: 86158511
Email
Kontaktpersoner:
Lotte Jensen
T: 86158511 / 40428511
Email
Organisationens deltagelse i projektet

Up Front Europe tilbyder følgende ydelse til landsbyklyngerne:

Tre timers fundraising kursus målrettet hver enkelt klynge og jeres projektideer.
Et års gratis medlemskab af www.foreningstilskud.dk indeholdende fonde og tilskudsordninger målrettet foreningslivet specifikt, nyhedsbreve, spørgsmål og svar funktion m.m.
Konsulentbistand i forbindelse med udvalgte projekter landsbyklyngen kunne tænke sig at søge midler til. 2 timer pr. klynge.

Pris for ovenstående: 4.000,- kr. ex moms + transport til kursus stedet.

Såfremt landsbyklyngen ønsker yderligere hjælp til udarbejdelse af ansøgning, opstilling af finansieringsplan m.m. aftales det direkte mellem klyngen og Up Front Europe.
www.upfronteurope.dk

Organisationsbeskrivelse

Up Front Europe er et projektudviklings- og fundraising firma der har eksisteret siden 1989.

Vi har gennem de mange år opnået stor erfaring i at vurdere et projekts potentialer, udarbejde ansøgningsstrategier og konkrete ansøgninger, finansieringsplaner m.v. Vi har god indsigt i den måde fonde og tilskudsordninger tænker og agerer på, hvad enten det er mindre lokale, større nationale fonde eller EU puljer.

Vi har stor erfaring i såvel små som store anlægsprojekter, men arbejder selvfølgelig også med aktivitetsorienterede projekter. Vi gennemfører mange kompetenceudviklingsforløb i fundraising for både store og små organisationer, og vi driver vores egen Fundraising Ud-dannelse, hvor vi uddanner andre fundraisere.

Endelig råder vi over en tilskudsdatabase målrettet foreningslivet www.foreningstilskud.dk og en tilskudsdatabase målrettet professionelle www.upfrontnet.dk

Vi har til huse i Hornslet på Djursland, men kommer glad og gerne rundt i hele landet.