Foreningsbasen

Over hele landet tænkes i at sammenlægge, dele og kombinere foreningers egne lokaler og traditionelle klubhuse samt omdanne tomme bygninger til foreningslokaler. Idékataloget Foreningsbasen giver inspiration til, hvordan foreninger og kommuner i praksis kan håndtere en sådan sammenlægning.

http://www.loa-fonden.dk/media/6114/idekatalog-foreningsbasen.pdf…

Læs mere »

Infoskærme til udbredning af budskaber

Hej Landsbyklynger.

I Tønder kommune har man netop uddelt 20 infoskærme til 10 landsbyer.
Skærmene bruges som digitale infotavler på samlingssteder.
Aktiviteter kan annonceres på kryds og tværs direkte hos nabobyens købmand eller skole m.m.

Infoskærmene kan automatisk hente data fra DGI’s Infoland hjemmesider.
Derudover kan man nemt indsætte tekst, billeder, videoklip lokalnyheder og meget mere, så man kan …

Læs mere »

Langeland som Landsbyklynge

Landsbyklynger har mange ansigter og det er tydeligt, efterhånden som flere kommer til, at forskelligheden er stor. Langeland er en af vore mange øer, tilmed en selvstændig kommune, og nu også en klynge, som bydes velkomne i fællesskabet og projektet landsbyklynger.

Målet for arbejdet i landsbyklyngen er at hjælpe det eksisterende med at blive bedre, ved at gøre Langeland …

Læs mere »

Kanal – Landsbyklynger

Video er blevet en del af vores hverdag på sociale medier og vores smartphones. I forbindelse med landsbyklynger forsøger vi, at samle alle de spændende videoer i en fælles YouTube kanal. “Landsbyklynger”

Har du kendskab til en video, som omhandler arbejdet med landsbyklynger, hører vi det gerne, hvorefter vi tilføjer den til kanalen.

Der vil på dette sted, og …

Læs mere »

Fristen rykkes 14 dage

Næste gang der kan søges om deltagelse i kampagnen landsbyklynger, rykkes frem til den 15. maj. Flere kommuner har tidsnød i forhold til at nå en politisk godkendelse inden fristen den 1. maj.

Derfor er datoen rykket 14 dage, og indkomne ansøgninger behandles herefter på styregruppens møde den 31. maj. Straks herefter får de godkendte landsbyklynger besked. God arbejdslyst …

Læs mere »

Fra nostalgisk klynk til strategisk klynge

”Når man ser rundt i den svindende flok af medlemmer og ser en høj gennemsnitsalder, kan man vælge at mene, at samfundet er af lave og politikerne nogle skurke. Man kan også spørge, hvad skal vi afskrive som historie, og hvor ligger mulighederne for udvikling? Skal vi konkurrere med de andre landsbyer, eller skal vi se os som kvarterer …

Læs mere »

Kommunikation i klyngerne

90 % af al information i verden er skabt inden for de sidste to år. En udvikling, som bare fortsætter og accelererer. Med andre ord bombarderes vi med information. Som borgere, som forening og som samfund generelt. Tilmed sker det i højere grad gennem digitale platforme og sociale medier, som i stor udstrækning bestemmer opsætning, længde og indhold.

Læs mere Kommunikation i klyngerne

Klyngesamarbejdet i Rebild Øst skudt godt i gang

58 engagerede borgere mødtes d. 23. marts til borgermøde på Bælum skole. På mødet deltog ligeledes Sara Tornøe fra Rebild Kommune, idemager Gitte Holm Madsen og proceskonsulent Pia Bonde.

En stærk styregruppe blev nedsat, på samme måde som både en kommunikations-, borgerinvolverings- og fundraisinggruppe blev det. Alle grupperne er bredt repræsenteret både geografisk, erfaringsmæssigt og kompetencemæssigt. På den måde …

Læs mere »