Midler til etablering af stier

Hvis jeres landsbyklynge går med drømme om at realisere en rekreativt netværk af stier, imellem og omkring jeres landsbyer, har Spor i Landskabet noget at byde på.

Foreninger med stærk lokal forankring har fondsprivilegie hos Spor i Landskabet, og kan søge om op til 75% procents finansiering fra centrale midler, som suppleres med 25% fra lokale midler.

Et Spor

Læs mere »