Fællessang i Døstrup

Landdistriktskoordinator: Med samarbejde kan landsbyer forblive aktive og levende

Specialister i lokaludvikling finder man i de fleste kommuner. Her ved landdistriktskoordinatorer, hvad der rører sig og hvilke tendenser, som vil få betydning for små lokalsamfund. For Jens Lykke, som er landdistriktskoordinator i Mariager Fjord Kommune, er der ingen tvivl om, at fremtiden for de små samfund kommer til at bygge på samarbejde.

– Landsbyer står på en brændende platform i forhold til, at det er svært at få foreningslivet til at fungere. Der mangler folk til bestyrelsesposter og aktiviteter. Der er ingen tvivl om, at landsbyklynger er et af værktøjerne til at holde foreningslivet i live.

Ordene kommer fra Jens Lykke, som er landdistriktskoordinator i Mariager Fjord Kommune.

Landsbyklyngen har gjort en forskel

Han tog roret, da landsbyklyngen Mariager Fjord Vest, som breder sig over tre kommuner, skulle have en kommunal koordinator – desuden bor han selv i en af landsbyerne i klyngen. Og her har han mærket – både som landdistriktskoordinator og som lokal – at landsbyklyngen har gjort en forskel.

– Mennesker har skullet lære hinanden at kende. Der er opstået samarbejde om stort og småt. Det har været en svær øvelse, for det er nye mennesker, som skal prøve at arbejde sammen, og der har altid været nogle mere eller mindre usynlige skel mellem landsbyerne. Dem har landsbyklyngen været med til at bløde op for. Det har ikke været spildte kræfter, men det er et langt sejt træk, siger Jens Lykke, som kan se konkrete forskelle i lokalområdet.

Landdistriktskoordinator i Mariager Fjord Kommune, Jens Lykke.

– Klyngesamarbejdet har givet anledning til nye aktiviteter på tværs. Man er blevet bedre til at markedsføre hinandens aktiviteter, siger Jens Lykke og nævner som eksempel cykelture og sangarrangementer.

Aktiviteterne bidrager til at skabe et levende samfund.

Samarbejde er afgørende

Mariager Fjord Vests projektperiode som landsbyklynge er slut – og dermed også Jens Lykkes rolle som koordinator. Klyngen fortsætter som en løs struktur af samarbejdsrelationer på tværs. Og det passer fint til fremtidens udfordringer i Jens Lykkes optik.

– Samarbejde er afgørende, for mange landsbyer er alt for små. Deres servicefunktioner bliver udtømt – både private og kommunale. Skoler, dagtilbud og købmænd lukker. Der er udfordringer nok, så derfor bliver man nødt til at se på, hvordan man kan komme videre, siger han.

Kommunen kan ikke lave planer for alle landsbyer

Han pointerer, at samarbejde og landsbyklynger skal komme nedefra. Kommunen skal ikke proppe koncepter ned over lokalsamfund, så får de ikke ordentligt fat. Men kommunen og landdistriktsrådet skal bakke op og skabe de bedste vilkår for at indgå nye samarbejder ved eksempelvis at hjælpe med at facilitere møder og bringe folk sammen. For fremover kommer kommunen til at fokusere på større områder.

– Vi skal have fokus på at lave udviklingsplaner for større områder. Vi kan ikke lave planer for hver en lillebitte landsby, fastslår han.

Skriv et svar