Menighedsråd erstattede konfirmandstue med forsamlingshus

I stedet for at bygge en ny dyr konfirmandstue valgte menighedsrådet i Sønder og Nørre Bork Sogn at rykke konfirmandundervisningen til Sønder Borks nyrenoverede forsamlingshus. Forsamlingshuset er renoveret for ti millioner kroner og samler nu lokalområdet på kryds og tværs.

10 millioner kroner og et utal af frivillige arbejdstimer har resulteret i et forsamlingshus, der gør, hvad navnet lover: Forsamlingshuset i Sdr. Bork samler mennesker på tværs af alder – i modsætning til kun at være et sted, hvor lokale holder fest.

Sdr. Bork Forsamlingshus
Sdr. Borks nyombyggede forsamlingshus.

Borgerundersøgelsen fra Realdania, Lokale og anlægsfonden og DGI viser, at netop forsamlingshuset har stort potentiale til at styrke fællesskabet i landsbyklyngen. Til gengæld er der ikke mange, som mener, at kirke og menighedshus har det samme potentiale. Samtidig er det en god idé at skabe samlingssteder, hvor mennesker mødes på kryds og tværs.

Se borgerundersøgelsen

Sparede mange penge

Det indså man også i menighedsrådet for Sdr. og Nr. Bork sogne. Da de skulle bygge en ny præstegård, bestemte menighedsrådet at spare 1,6 millioner kroner ved ikke at bygge en konfirmandstue og i stedet rykke konfirmandundervisning, møder og arrangementer til forsamlingshuset, oplyser formand for menighedsrådet Jacob Høj Kjeldsen.

– Det var en stor besparelse for os i forbindelse med at bygge en ny præstegård, og så kunne vi gøre brug af det nye flotte forsamlingshus. Der er ingen grund til at have flere bygninger, som står tomme. Vi er rigtig glade for det, som det fungerer. Vi kan jo betale husleje i nogen år for 1,6 millioner kroner, og samtidig skulle en ny konfirmandstue vedligeholdes, siger Jacob Høj Kjeldsen.

Der er ingen grund til at have flere bygninger, som står tomme. Menighedsrådsformand, Jacob Høj Kjeldsen

Ny forening søger lokaletilskud

Ud over konfirmandundervisning og de traditionelle fester, åbner forsamlingshuset også dørene for billardklub, yoga, petanque, fællesspisning, kreativ klub og som noget nyt multiidræt for børn og meget andet. Så mange aktiviteter er sat i gang, at en gruppe har stiftet en forening, Aktiv i West, som danner paraply over de mange aktiviteter, fortæller formand for den nye forening, Ernst Vedstesen.

Kvinder maler i Sdr. Bork Forsamlingshus
Kreativ klub er en af de aktiviteter, som bruger Sdr. Bork Forsamlingshus.

– Aktiviteterne har kørt i forsamlingshusregi og har derfor ikke kunnet få lokaletilskud. Derfor har vi lavet en forening, hvor der hører en tovholder til hver aktivitet. Så kan vi måske også få gang i andre aktiviteter, siger Ernst Vedstesen, som har engageret sig i foreningen, selv om han alene har sommerhus i området.

– Det betyder meget, at der er bedre faciliteter og flere aktiviteter i forsamlingshuset. Det giver bedre sammenhængskraft i lokalområdet. Mange af dem, som er flyttet herfra, kommer stadig i forsamlingshuset, fortæller Ernst Vedstesen.

Det giver bedre sammenhængskraft i lokalområdet.
Formand for Aktiv i West, Ernst Vedstesen

Nyskabelse for ti millioner kroner

Forsamlingshusets nye liv skyldes for det første en kæmpe frivillig indsats, både fra en hårdtarbejdende styregruppe og fra frivillige, som har hjulpet med praktiske gøremål. Styregruppen udarbejdede den ansøgning, som sikrede, at Lokale og Anlægsfonden valgte forsamlingshuset i Sdr. Bork til at være med i projektet Fremtidens Forsamlingshus sammen med to andre forsamlingshuse.

Mange frivillige hjalp med at renovere Sdr. Bork Forsamlingshus

Lokale og anlægsfonden støttede fornyelsen og ombygningen af Sdr. Bork Forsamlingshus med tre millioner kroner. Derudover støttede AP Møller Fonden med over 4,7 millioner kroner, mens kommunen og private skaffede resten.

Altid lys i vinduerne

Lili Kjeldsen Petersen er formand for forsamlingshuset og var med i styregruppen for ombygningen. Og hun er glad.

Fællesspisning i Sdr. Bork Forsamlingshus
Forsamlingshuset samler de lokale på tværs af generationer. Her til fællesspisning.

– Vi har fået et hus, som bliver brugt i dagligdagen. Billardbordet bliver brugt tre gange om dagen, der er syning for børn, yoga, seniorklub, kreativ klub og Multiidræt for børn og unge. Vi har livestreaming af foredrag fra Aarhus Universitet. Ja, der er ikke en vinterdag, hvor der ikke er lys i vinduerne, konstaterer Lili Kjeldsen.

Vi har fået et hus, som bliver brugt i dagligdagen.
Formand for Sdr. Bork Forsamlingshus, Lili Kjeldsen

Søg støtte til jeres mødested

Lokale og Anlægsfonden og Realdania vil støtte 20 nye mødesteder. I første omgang støtter fondene udviklingen af de gode idéer og projekter med frist for ansøgninger den 1. september 2019. Kun landsbyklynger kan søge om støtte.

Se mere

 

Skriv et svar