Børn til idrætsdag

Børn skal trække forældre med i klyngefællesskab

Landsbyklyngen Friskvind vil hjælpe foreninger til et større samarbejde. Startskuddet er to arrangementer for børn i klyngen.

Alle skolebørn fra alle fire skoler i landsbyklyngen Friskvind dyrkede sport, legede aktive lege og spiste sundt til landsbyklyngens Friskvinds arrangement Børnedag i sundhedens tegn.

Børnedagen blev holdt på Dejbjerglund Efterskole.

Børnedagen var den foreløbige kulmination for en arbejdsgruppe i klyngen, som arbejder med foreningsliv, fortæller Kjeld Lykke Christiansen, som deltager i gruppen.

– Så første step i landsbyklyngesamarbejdet – at bringe folk sammen – må sige at være lykkedes. Det gik rigtig godt. Børnene var glade og tilfredse, fortæller han.

Fokus på at holde på de unge

Fra begyndelsen har det været et mål for klyngen at sprede interessen for fællesskab på tværs af landsbyerne til flere generationer, fortæller Andre Opreea, som er proceskonsulent i klyngen.

Børnedagen samlede alle skolebørn fra alle Friskvinds fire skoler.

De første spirer til arrangementet opstod, da Friskvind holdt kick-off-arrangement. Der mødte mange – omkring 150 – mennesker op. Men stort set alle var voksne eller seniorer, fortæller hun.

– Vi har stort fokus på at holde de unge i vores lokale foreninger. Det bliver nemmere for dem at melde sig til tilbud på tværs af klyngen, når de allerede kender hinanden. Derfor kommer der også en fodboldskole. Vi samler børnene på kryds og tværs, siger hun.

Foreninger skal arbejde sammen

Kortlægningen og analysen af landsbyklyngen Friskvind viste, at folk er villige til at køre deres børn til aktiviteter i hele klyngen.

Derfor nedsatte klyngerådet en gruppe, som skal arbejde med at udvikle foreningslivet, som Kjeld Lykke Christiansen blev medlem af.

– Hovedmålet er, at vi får øjnene op for, at vi ikke skal kæmpe hver lille forenings kamp. Det kan være, at vi skal gå til fodbold et sted og til gymnastik et andet sted, så vi får et større kvantum af børn. Vi skal koordinere de frivillige kræfter. I øjeblikket kæmper vi lidt hver vores kamp. Vi skal hellere udnytte hinandens kompetencer, forklarer han.

Vi skal starte ved børnene

Landsbyklyngen vil bruge børnene til at skabe det fællesskab, som skal være grobunden for landsbyklyngen.

Der var fokus på sund mad og forskellige aktiviteter til Friskvinds børnedag.

– Ideen er, at hvis vi skal samarbejde i en landsbyklynge, skal vi starte ved børnene. Hvis børnene skal samarbejde, trækker det de vokse med, pointerer han.

– Skolebørnene kommer til at snakke med hinanden. Og så bliver det nemmere at mødes på kryds og tværs af klubberne. Når børn mødes, så rykker vi sammen.

Hvis børn har noget at være sammen om, får vi forældrene med. Børn er nemme at flytte. Forældrene er mere konservative. Men hvis de kan se goder i, at børnene er sammen, bliver de også en del af fællesskabet, forklarer Kjeld Lykke Christensen.

Friskvind har søgt og fået støtte fra Nordea Fonden, DGI og en kommunal pulje. Udover børnedagen skal pengene bruges på en fodboldskole i juni. Her bliver foreningerne mere engagerede.

Gode råd

Hvis I vil engagere de lokale foreninger, så pas på ikke at overbebyrde foreningens frivillige. Fællesarrangementer skal ses som en gevinst og ikke en ekstra byrde.

Tænk anderledes for at finde hjælp til afvikling af arrangementet. Til Friskvinds børnedag trak klyngen på seniorer og på efterskoleelever, som er i gang med at tage en lederuddannelse.

Skriv et svar