Borgere i landsbyklynger kan skabe stiforslag og dele viden om oplevelser i landskabet

Af: Trine Fryjana Theede, Kandidat i Naturforvaltning fra Københavns Universitet

Borgerne kortlagde 50 stiforslag og en masse oplevelsesrige områder i Hærvejsklyngens landskab, som en del af et pilotprojekt.

Ny kontekst for stiplanlægning
Projektet er en del af mit speciale i Naturforvaltning på Københavns Universitet med fokus på udvikling af stiforslag i landsbyklynger og med erfaringer fra Hærvejsklyngen.

Tanken er, at stiplanlægningen kan laves på en ny måde i landsbyklyngerne, ved at indgå i det samarbejde, som landsbyerne i klyngen allerede har. Landsbyklyngerne gør det også muligt at tænke i stiplanlægning på tværs af sognegrænser.

Ved at bringe forskellige interessenter og borgere med interesse i stier og landskabets oplevelser sammen, er der skabt en række spændende stiforslag. Viden om landskabets mange oplevelsesmuligheder er indsamlet via en online spørgeskemaundersøgelse, som gør borgerne klogere på landsbyklyngen.

Stiforslag og oplevelsesrige områder i Hærvejsklyngen
Borgene kom op med næsten 50 stiforslag, hvoraf disse blev grovsorteret ned til fem til otte stiforslag.

I projektet er der skabt mulighed for vidensdeling af lokal viden på tværs af sognegrænser – så horisonten udvides til hele landsbyklyngen. Projektet viser vigtigheden af at inddrage borgere fra alle sogne i landsbyklyngen. Det er meget tydeligt, at borgerne kortlægger flest oplevelser i det sogn, som de kommer fra.

Der er identificeret 11 områder ud fra kortlægningen af yndlingssteder. En deltagers beskrivelse af et yndlingssted lyder blandt andet:

”Der er en fantastisk udsigt med mulighed for dejlige ture i det omkringliggende landskab herunder langs Holme Å”.

Kortlægningen af otte forskellige oplevelsesværdier (fx udsigt, ’rigt dyre- og planteliv’, kulturhistorie og ’socialt samvær’), identificerede 17 områder med gode oplevelsesmuligheder. En deltagers beskrivelse af oplevelsesværdien ’Rigt dyre- og planteliv’ er eksempelvis:

”Der er mulighed for at opleve dyrene på nært hold samtidig med, at roen indfinder sig”.

Kombinationen af stiforslag og oplevelser kan bruges til at understøtte hinanden – som inspiration til design, fondssøgning og formidling af fremtidige stier.

Inspiration til andre landsbyklynger
Borgerne deltog i to workshops. Ved den første workshop blev stiforslag kortlagt i grupper. I den anden workshop blev stiforslagene grovsorteret. Derudover fortalte kommunen om, hvad de kan hjælpe med i forbindelse med stiplanlægning, og formanden for Kongeåstiens styregruppe fortalte om realiseringen af Kongeåstien. Der har løbende været en dialog med både Hærvejsklyngen og Vejen Kommune.

Derudover har borgerne kortlagt stiforslag, yndlingssteder og oplevelsesværdier via en online undersøgelse på www.maptionnaire.com.

Den online kortlægning fungerer bedst til kortlægning af yndlingssteder og oplevelsesværdier, og giver et spændende indblik i både lokale- og regionale naturoplevelser. Workshoppen er særligt god til at indsamle sammenhængende stiforslag. Kun fremtiden vil vise hvilke stiforslag, der realiseres.

Hvis du er nysgerrig, kan du se en kort opsummering på: https://drive.google.com/drive/folders/1s-q43OL94pSxHIj6pVFw-bEek9pNvdQ-?usp=sharing

Trine Fryjana Theede
Kandidat i Naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning) fra Københavns Universitet
E-mail: fryjana@gmail.com

Skriv et svar