Velvalgt, veludført og velbesøgt idémesse på Langeland

Mellem 150 og 200 personer besøgte de godt 30 forskellige foreninger, som havde valgt at tage imod invitationen fra Vi samler enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø, da den indbød til idémesse.  

I Vi samler enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø er man optaget af både at samle enderne, men også foreningerne og ressourcerne i området. Derudover er det afgørende, at synliggøre disse for hinanden og for de omkring 12.000 mennesker, som bor i Langeland Kommune.

For at styrke både samarbejde og synliggørelse, havde landsbyklyngen indbudt til idémesse. Ifølge næstformand i landsbyklyngen, Bjørn Brandenborg, så var der tre primære og helt konkrete områder, som denne idémesse skulle bidrage til:

(1) Vidensdeling, oplysning og erfaringsudveksling
(2) Fokus på frivillighed – rekruttering samt fastholdelse
(3) Ambassadører for Langeland – den gode og positive historie skal give et mere nuanceret billede af øen

Det er en meget tilfreds initiativtager, som på afstand af messen gør status over både optakt, afvikling og outputtet af dagen. ”Vi er meget tilfredse med hele forløbet samt opbakningen til vores første idémesse på Langeland. Dagen rummede alle dele af det, som vi gerne ville bringe til alle de deltagende parter, og vi føler selv, at vi i landsbyklyngen er blevet endnu mere bevidste om, at vi skal få defineret hvilken rolle, landsbyklyngen skal spille for lokalområdet hernede fremover,” fortæller Bjørn Brandenborg.

Det nytter at holde møder
Tankerne om en idémesse på Langeland har været i støbeskeen i næsten et år, og oprindeligt skulle arrangementet være løbet af stablen allerede i foråret 2018. Styregruppen bag messen lod dog idéen og arrangementet ”hæve” yderligere seks måneder, hvilket til alle deltagende parters tilfredsstillelse gav et godt resultat: ”Der har været holdt rigtig mange møder, og der er blevet tænkt rigtig mange konstruktive tanker i hele processen, og så er det bare en kæmpe forløsning at se arrangementets potentiale blive forløst. Det betyder rigtig meget, at vi i styregruppen kan sige til os selv, at det nytter noget at holde møder,” pointerer en yderst tilfreds Bjørn Brandenborg.

Vigtigt med den førte proces
Selve messen var tænkt som et stort mødested, hvor alle parter kunne deltage på lige fod, udveksle synspunkter og holdninger. Det var ligeledes vigtigt, at alle havde mulighed for at bringe en lille del til fællesskabet af, hvad netop de eller deres bagland allerede bidrager eller gerne vil bidrage mere med fremover.

Det var vigtigt for styregruppen, at messen ikke ”kun” blev brugt til løs snak, men at hele processen blev ført med en professionel plan for øje, så alle kom til orde, og alle kunne byde ind i det fælles projekt. Tidsplanen var stram, men styregruppen bag har kun modtaget positive tilkendegivelser fra de deltagende parter i henhold til arrangementets udførelse. ”Der har været rigtig mange involverede parter i forbindelse med både planlægning og afviklingen af vores idémesse, men heldigvis, så har dette projekt afgjort vist lige præcis det, som vi i klyngen ønsker for Langeland og Strynø fremadrettet: At alle byder ind med det de kan, uanset om det er udlån af lokaler, borde og stole, lyd og lys eller en hjemmebagt kage. Alle dele er lige vigtige for helheden,” beskriver Bjørn Brandenborg.

Borgmesteren tog ordet
Foreningslivet på Langeland og Strynø var bredt repræsenteret på selve messen. Både kommune, kirke, en gruppe for stisystemer, modeltogsklub og en masse idrætsforeninger havde prioriteret at bruge søndagen på at skabe nye relationer til det langelandske folk og foreningsliv. Derudover åbnede Langelands borgmester, Tonni Hansen, idémessen med en velkomsttale, hvor han netop italesatte vigtigheden af sammenhold og samhørighed for hele Langeland og Strynø i relation til at se erfaringsudveksling og vidensdeling, som en nødvendig del af et lokalsamfunds konstante udvikling.

Fra Jerusalem til Langeland
Efter mange års arbejde som mellemøstkorrespondent for TV2, har den folkekære Steffen Jensen valgt at rykke teltpælene op fra Jerusalems kaotiske gader og til Langelands fredelige natur. Langeland er dog ikke nyt område for Steffen Jensen og hans hustru, som igennem de sidste mange år har ejet en fritidsbolig på den sydfynske ø. Så de kender og er bekendte med både det langelandske folk og lokalsamfundet fra nærmeste hold.

Der var derfor en vis relevans og substans i Steffen Jensens oplæg på idémessen, og der blev spidset ører når den erfarne medieperson gav sit syn på, hvorfor en idémesse, som denne er relevant. Steffen Jensen forsøgte også at komme med sin holdning til mediebilledet, som, han mener, til tider er ensporet i beskrivelsen af Langeland kommune, som en del af udkants Danmark. ”Det de skriver og forsøger at beskrive i deres artikler og øvrige indlæg, som ofte har en negativ ladet klang omkring kommuner langt fra København – det har jeg, som bor her rigtig svært ved at få øje på. Jeg siger ikke, at medierne bringer faktuelle forkerte informationer, men jeg efterlyser et mere nuanceret billede af helhedsindtrykket,” udtalte Steffen Jensen, som efterfølgende modtog applaus for sit oplæg til og om det langelandske folk.

Meget mere end blot en idémesse
Klyngens arbejde i processen omkring opstart af idémessen på Langeland har været en øjenåbner for, at klyngens eksistens er mere end blot en messe for foreninger og initiativer på Langeland. Næstformand Bjørn Brandenborg fortæller bl.a., at der tidligere har været en tendens til, at Langeland som ø har været meget opdelt, og at de måske ikke har været gode nok til at se hinandens forskelligheder som noget positivt. Med klyngens opstart og arbejde er det nu lykkedes at komme bredere ud i befolkningen og derigennem få hul til de mange gode kræfter, som findes i et lokalsamfundet: ”Uanset om man er en ø eller et lokalområde på fastlandet, så er det essentielt, at hele området bliver hørt og inkluderet mest muligt. Så man skal prioritere at komme ud i alle kroge af området. Vi er til for alle uden hverken politisk eller kommerciel indflydelse,” beretter Bjørn Brandeborg.

Vi skal huske at klappe os selv på skulderen
Styregruppen bag idémessen har evalueret deres arbejde, og de er rigtig godt tilfredse med det, de har formået at stable på benene på denne jomfrurejse. Men ifølge Bjørn Brandenborg, så er de også godt klar over, at der er ting, som skal ændres og gøres bedre til næste års idémesse – for sådan en regner han med bliver en realitet: ”De deltagende parters positive tilbagemeldinger styrker vores lyst til at gøre det hele igen samt at forsøge at gøre det endnu bedre. Vi kan allerede trække fakta ud og sige, at aktiviteter på idémessen har allerede givet tilgang af frivillige hos flere af messens fremmødte, og der også allerede skabt nye samarbejdspartnere på tværs af øen,” afslutter en fuldt forståeligt glad Bjørn Brandenborg.

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar