Når en landsbyklynge lykkes med det meste

Fredag den 4. januar i år vendte jeg endnu engang tilbage til Mols.

Landsbyklyngen Mols i Udviklings store projekt stod klar til start. Vinderprojektet Knudepunktet, som bliver et mødested med børnehus, idrætsfaciliteter, fælleskøkken, multifunktionelle rum, kontorpladser, hyggekroge og masser af udearealer, som sammenbygges med skolen, blev præsenteret. Og det er beviset på, hvad en landsbyklynge kan føre til. Et stærkt sammenhold og et samlingspunkt, som gør lokalområdet stærkere.

Det var ikke til at se, da jeg fem år tidligere den 20. januar 2014 som konsulent deltog i et af de første fællesmøder på Mols. Men der tegnede sig hurtigt et billede af et ukueligt fællesskab og gå-på-mod. Mols i Udvikling var skabt på grund af trusler om skolelukning. En lille gruppe startede. Lidt efter var der 14, og snart meldte hundrede borgere sig som frivillige. Et halvt år senere var der mere end 200 frivillige og 23 grupper, der arbejdede med udvikling af lokalområdet.

Kaos og fællesskab
Det gik stærkt, det var spændende, det var kaos, fællesskabet voksede, fordi de mange gode mennesker havde noget på hjerte. Som der stod på et stort banner langs vejen, når man kørte væk fra Mols: ”Vi fortsætter udviklingen indtil du er tilbage”. Nogle gange var energien så god, at jeg overvejede at blive. Bange for at gå glip af noget.

I Mols i Udvikling har dem der bor på Mols, og dem der bor på Helgenæs, skabt et fællesskab. De har ellers en historie, som ikke altid var ligetil. Men glemt er ”gamle dage,” hvilket stod fuldstændigt bøjet i neon her fem år efter til præsentation af Knudepunktet.

Jeg er for snart længe siden stoppet med konsulentarbejdet i Mols. De kan jo selv. Det sker dog at jeg tages med på råd, og ud fra de mange krammere der blev uddelt i fredag, føler jeg stadig lidt aktier i deres succes. Alle vil jo gerne være en del af en succes.

Samspil mellem kommune og borgere

Syddjurs Kommune deltog ved præsentationen. Kommunen har spillet en fantastisk rolle lige fra første dag. Med engagement og forståelse for frivillighedens muligheder og begrænsninger.

Til stede var også mange borgere og frivillige, som er involveret i større eller mindre projekter, men også nogle af de arbejdsgrupper, som startede med projektet. Mejeriet på Helgenæs blev til et lokalt bryggeri, som selvfølgelige havde tryllet en sprudlende champagne. Maden blev leveret af de lokale, og skolebørn, som har fået fællesskabet på skoleskemaet i form af et valgfag, som hedder Mols i Udvikling, afslørede vinderen af byggeprojektet.

Mols i Udvikling har nu samlet 37 millioner til deres fælles byggeri, og som formanden kunne fortælle, stopper de ikke der. Der er brug for flere midler og projekter.

Grith Mortensen: ”Vi er prognoseødelæggere, for der blev født alt for mange børn i 2018, og tilflytningen er også stigende”. Syddjurs Kommunen har ikke det mindste imod at deres prognoser ødelægges.

OM KNUDEPUNKTET

Knudepunktet er en samlet betegnelse for det nye mødested med børnehus, idrætsfaciliteter, fælleskøkken, multifunktionelle rum, kontorpladser, hyggekroge og masser af udearealer, som sammen bygges med skolen.

Knudepunktet omfatter aktiviteter med fokus på fællesskaber og tager udgangspunkt i både idræt, natur, kultur og gode måltider.

Visionen for huset er at samle og dele, således deles 84 % af arealerne af to eller flere aktører. Knudepunktets DNA kendetegnes ved åbenhed, respekt og nysgerrighed over for andre og en stærk tro på, at samarbejde beriger og muliggør aktiviteter, som ikke kan skabes på egen hånd. Knudepunktet forventes at stå færdig i 2021.

Knudepunktet er et eksempel på resultatet af en Landsbyklynge, der er lykkedes med det helt centrale formål ’at dele’. Projektet viser, hvordan man ved at skære ned i spredt beliggende og dårligt udnyttede kvadratmeter kan samle og dele på tværs af landsbyer og på den måde øge kvaliteten af faciliteter og aktivitetsmuligheder i landområderne, samtidig med at man sparer driftsomkostninger.

OM MOLS I UDVIKLING

Mols i Udvikling er en såkaldt landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800 indbyggere, der har fundet ud af, at sammenhold og samarbejde giver styrke – ingen har det hele alene, men tilsammen har de (næsten) alt. Mols i Udvikling startede i 2013 og i 2015 blev det til et pilotprojekt under Landsbyklynge-projektet, finansieret af Realdania, DGI og Syddjurs Kommune. Mols i Udvikling er i dag en projektorganisation under Borgerforeningen Mols/det lokale distriktsråd for Mols og Helgenæs. Mere end 200 borgere arbejder under paraplyen Mols i Udvikling med at videreudvikle det gode liv i området. Læs mere på www.molsiudvikling.dk eller følg Mols i Udvikling på Facebook og Instagram

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar