Hvordan rekrutterer vi i praksis? (3:4)

Den gruppe af potentielle frivillige, som først og fremmest motiveres af at indgå i et socialt fællesskab med andre, og som ikke nødvendigvis har en sag, de brænder for, kan være temmelig stor. Det er derfor vigtigt, at de personer får oplevelsen af, at de er værdifulde, og at klyngen ikke kan undvære dem – selv om de ikke brænder for ét specifikt emne.

En metode til at få involveret denne gruppe er benytte af en anerkendende tilgang til få afdækket, hvad den enkelte person er god til. At finde ud af hvilke kvaliteter personen har, og hvad personen kunne tænke sig at hjælpe med fremadrettet.

Lad borgerne interviewe hinanden – så finder de ud af, hvad de er gode til
En øvelse hertil kan være ganske simpel. Man går sammen i to- eller tremandsgrupper og interviewer hinanden ud fra en positiv oplevelse fra hverdagslivet. Det kan være en fordel, at styregruppen har forberedt nogle præfabrikerede spørgsmålskort, som spørger ind til personens stærke sider. Så kan deltagerne koncentrere sig om at lytte, når de interviewer hinanden.

I en tremandsgruppe er rollerne fordelt ud fra (I) interviewer, (II) fokusperson og (III) en observatør, der lytter og noterer. Formålet er at få øje på styrker hos den enkelte.

Eksempler på spørgsmål:

  • Hvad håber du at kunne bidrage med, når du går herfra i dag?
  • Kan du give et eksempel på noget, du har deltaget i tidligere, hvor det gik godt?
  • Hvad tror du, grunden var til, at det gik godt?
  • Hvem gjorde hvad, og hvilke opgaver havde du?
  • Hvilke opgaver er du mest glad for at udføre?

Når øvelsen er gennemført, giver den et godt billede af fokuspersonen. Kunsten er så at skabe forbindelsesveje til resten af klyngeprojektet og finde ud af, hvor der er match mellem det, personen er god til og gerne vil bidrage med, og til resten af projektet. Effekten af øvelsen er, at deltagerne bliver klogere på egne kompetencer og lærer hinanden bedre at kende.

Blindtegning og kortlægning af kompetencer
Simone Foss Brink, konsulent i Landsbyklyngen Sorring Voel i Silkeborg Kommune, fortæller her om, hvordan hun greb opgaven an til det første borgermøde i klyngen.

Vi havde brug for et greb, der kunne hjælpe med at løsne op, skabe øget kendskab borgerne imellem og kortlægge kompetencer. Jeg udarbejdede et interview-ark, og to og to skulle deltagerne starte med at lave en blindtegning af hinanden – det giver nogle gode grin. Herefter skulle de interviewe hinanden med fokus på tre personlige kompetencer, tre faglige kompetencer, tre ting man brænder for, og tre ting man håber projektet kan give området. På arket var der også mulighed for at notere kontaktoplysninger. (Download dokumentet fra Sorring Voel Landsbyklynge her).

Med den øvelse skabte vi et godt grundlæg for det videre arbejde – og styregruppen fik et ressourcekatalog at arbejde videre med.

Når nye mennesker skal have det optimale ud af et samarbejde, er det vigtigt at have forståelse og respekt for hinandens viden og navigationsrum. Alle har noget at bidrage med, og det skal vi værdsætte og bringe i spil
Simon Foss Brink, konsulent i Landsbyklyngen Sorring Voel.

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan I kan bruge det, så tag endelig kontakt: Simone Foss Brink, Simone@helelandet.dk, 28921202.

Skriv et svar