Hvordan involverer vi flere frivillige? (1:4)

Det spørgsmål får vi ofte på Sekretariat for landsbyklynger, fordi det presser sig på i alle klyngerne, og fordi forudsætningen for en stærk landsbyklynge er, at borgerne tager del i arbejdet.

Vi har pt. indsamlet data om frivillighed, engagement og motivation fra over 16.000 respondenter i landsbyklyngerne. Vi vil gerne dele den viden og de erfaringer, vi har, og vi kommer derfor her med bud på nogle konkrete handlinger, der kan involvere flere.

Dette blogindlæg er det første i en række af fire indlæg omhandlende involvering af frivillige.

Hvad fortæller data?
I spørgeskemaundersøgelserne gennemført i landsbyklyngerne får de borgere, der allerede er frivillige, spørgsmålet: ”Hvad fik dig i gang med det frivillige arbejde?”.

Svarene falder hovedsageligt i de tre følgende kategorier:

  1. At de havde interesse for sagen og kunne arbejde frivilligt med noget, de brændte for
  2. At de blev opfordret af andre til at være med
  3. At de havde lyst til at være del af et socialt fællesskab

Flertallet svarer, at deres frivillige engagement udsprang af en interesse for sagen, og herefter følger det, at de blev opfordret til at være med. Tredje vigtigst er, at de havde lyst til at være en del af et fællesskab.

Anerkend de frivilliges interesser og spørg flere, om de vil være med
Den viden bør vi anvende målrettet, når vi arbejder med rekruttering af nye frivillige. Styregruppernes opgave er bl.a. derfor at skabe rammerne for frivilligheden, så potentielle nye frivillige først og fremmest får oplevelsen af, at de kan arbejde med noget, de er optaget af og har interesse for.

Det giver klyngesamarbejdet rige muligheder for, fordi organiseringen af samarbejdet er en netværksbaseret struktur, der formes ud fra de input, borgerne kommer med. Eksempelvis danner mange klynger arbejdsgrupper ud fra de emner, som, borgerne mener, er relevante i den enkelte klynge.

Meget tyder også på, at langt flere end de borgere, der umiddelbart viser interesse i at være frivillige, kan motiveres, hvis de personligt bliver spurgt, om de har lyst til at være med. At blive opfordret personligt gør en forskel!

Det sociale fællesskab er en værdi i sig selv
I spørgeskemaundersøgelserne får de borgere, der allerede er frivillige også mulighed for at svare på spørgsmålet: ”Hvad giver det dig at lave frivilligt arbejde?”.

Svarene fordeler sig i flere kategorier, men det vigtigste for respondenterne er:

  1. At de tager del i et socialt fællesskab
  2. At de gør noget, som er vigtigt for lokalsamfundet
  3. Den personlige interesse for sagen

Her kan data bidrage med interessant læring. Det der i første omgang motiverer den enkelte til at blive frivillig, er med tiden ikke det, der fastholder. Sagt på en anden måde: Når først den enkelte er kommet i gang med frivilligt arbejde, så er interesse for sagen ikke længere det vigtigste. For flertallet er det vigtigste at indgå i et socialt fællesskab med andre.

Hvis styregrupperne rundt om formår at skabe rammer, hvor disse ingredienser indgår, vil der være gode vilkår for en stærk involvering og fastholdelse.

Endvidere er det i denne forbindelse værd at bemærke, at det næst vigtigste udbytte ved frivilligt arbejde for de over 16.000 respondenter er det at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. Det er netop det, som landsbyklyngerne rundt over i landet ønsker at gøre.

Men er der nogle, der vil være frivillige i dag? Læs mere om det i det kommende indlæg.

Skriv et svar