Landsbyklyngetræf

Kære alle der arbejder med landsbyklynger, såvel i kampagnen, som andre gode initiativer i forhold til landsbyklynger. Ses vi på Bornholm?

Der arbejdes med klyngetanken over hele Danmark. Der skabes i forlængelse af dette ny viden og mange erfaringer. Vi bør bruge enhver lejlighed til at udveksle erfaringer såvel på nettet, men også når vi fysisk mødes. Sekretariatet for landsbyklynger vil fremadrettet tage initiativ til dette når lejligheden byder sig.

En oplagt chance er i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Så alle med klyngetanker inviteres hermed til vidensdeling og hyggeligt samvær.

LANDSBYKLYNGETRÆF på Bornholm den 15. juni kl. 18.00 – 19.00 på terrassen bag Allinge Røgeri.

Træffet er uden egentlig dagsorden, og alene erfaringsudveksling for jer der arbejder med klynger, og for jer der synes det lyder interessant. Kom og deltag i de mindre grupperinger som dannes på terrassen i Allinge. Hyggeligt samvær og vidensdeling for frivillige, konsulenter, embedsmænd og politikere. Tilmelding ikke nødvendig.

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar