København og Landsbyklynger

Medio maj var konsulenterne i Landsbyklyngeprojektet samlet for anden gang. En solskinsdag hvor rammen var København og Realdania på Jarmers Plads, på anden sal med udsigt over det indre København. En spændende dag med indlæg, der udfordrede vores daglige arbejde i lokalsamfundene på en god og involverende måde. Dialog, sparring og læring er den gode blanding på disse netværksmøder.

Hvor er det inspirerende at så mange konsulentressourcer mødes for at tale om lokaludvikling og landsbyklynger. At alle bruger tid på sparring og ny viden, som straks kommer landsbyklyngerne til gode.

Hele programmet gengives ikke i dette indlæg, men jeg deltog i en gruppe, hvor vi bl.a. kom til at tale om konsulentens rolle. Landsbyklyngeprojektet er anderledes og svært. Vi arbejder med nye fællesskaber, ændre på vaner og kulturer. Det en balance om de frivillige føler at konsulenten inspirerer til udvikling eller generer det gode arbejde de har udført i mange år. De kendte rammer og holdninger udfordres, og ønsker deltagerne ikke dette, kan det være en vanskelig rolle som konsulent at insisterer på at forstyrre, skabe forandring og stærkere fællesskaber. Dialogen glæder mig grundlæggende, fordi landsbyklynger netop skal udfordre lokalsamfundenes ledere til at tænke anderledes.

Nogle klynger er udfordret af, at Landsbyklynger som tilgang arbejder med udsatte lokalsamfund. De mener ikke det gælder for deres lokalsamfund. Hvorfor har de så meldt sig til projektet, hvis ikke de mener deres lokalsamfund har udfordringer og behov for nytænkning. Måske er det enkeltpersoner, som skygger for udviklingen. Disse spørgsmål vil vi sammen med konsulenterne bringe videre til de aktuelle klynger.

Inspirationsdelen på konsulentmødet startede med Esben Højlund, CEO fra Advice. Han er sammen med sin familie flyttet til Mols, men arbejder stadig i København. Han bidrog med en spændende fortælling om, hvorfor familien har truffet dette valg, og tillige den professionelle vinkel på landsbyklynger og den nye identitet vi forsøger at skabe. Jeg noterede mig, at vi nok skaber et projekt i en ny geografi, men vi skaber i virkeligheden en nyt sted. Et sted som de lokale kan forholde sig til, et sted som nye borgere gerne vil være en del af. Spændende og lærende at høre en fagperson, som bor i en klynge, tolke på konceptet. Mere om dette i kommende indlæg.

Endnu en Esben, nu Danielsen fra LOA berigede os med dels facilitetstilgang og dernæst frivillighed. Kun de færreste mangler en hal og de lokale kysser for lidt, hvis jeg tolker meget overordnet på indlægget. Det betyder at vi skal tættere på hinanden som frivillige og foreninger. Gøre mere sammen og bruge hinandens ressourcer. Et centralt spørgsmål jeg tog med fra dagen var: Har jeres mødesteder en bestyrer eller en vært? Et spændende billede på hvordan man kan vurdere serviceniveauet lokalt. Tænk over dette næste gang i besøger den lokale facilitet.

Der blev også tid til sparring i Ørsteds parken, input i forhold til klyngens organisation samt generel information om projektet. Simon Harboe fra Realdania startede med en orientering om fondens indsats og midler for værtskabet, og vi sluttede med at takke for den gode forplejning, som Simon havde sørget for. Dagens program blev nemlig gennemført på en dag, hvor kantinen hos Realdania var på kursus.

 

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar