No more fake news – Landsbyklyngen Sydvest Salling og medierne

I Landsbyklyngen Sydvest Salling er der ikke umiddelbare trusler såsom skolelukninger eller andre konkrete farer, der forstyrrer sjælefreden. Faktisk går det ret godt i landdistrikterne vest for Skive, når de selv skal sige det. Derimod er alle bevidste om de velkendte sorte skyer, som lurer derude i horisonten. Her aner man nemlig skyggerne fra det generelt faldende befolkningstal, der præger de fleste danske landdistrikter uden for de større byer.

Med rettidig omhu for øje har styregruppen derfor taget den lokale journalist Turit Skovborg fra Skive Folkeblad i hånden. Styregruppen er meget bevidste om den gode histories magt, og derfor ønsker de selv at lære at skrive historierne. For dét at skrive historien er i stor udstrækning også at være med til at skabe den.

Turit Skovborg fra Skive Folkeblad fortæller om den gode historie.

I profileringsønskerne har styregruppen fravalgt verdenspressen og de efterhånden velkendte fake news. Med benene på jorden og fornuften i behold inviterede Sydvest Salling i stedet den lokale journalist Turit Skovborg til at dele sine gode råd på en fælles skriveaften, og heldigt nok takkede Turit ja, for det blev en aften med mange gode praktiske råd til landsbyklyngen.

Men det var heller ikke et helt uegennyttigt besøg, for Turit har bestemt også øje for de gode synergier, en sådan alliance bibringer den lokale mediedækning. Det er nemlig en god investering at etablere et tæt samarbejde med borgerne.

Ofte er der stor forskel på de lokale dagblades og ugeavisers indhold og produktionsgange. Hvis borgerne er bevidste om hvilket indhold og hvilke vinkler, der udgør den bedste formidling i den lokale dagspresse, samt hvornår de skal sende materialet til de forskellige redaktioner, smidiggør det også journalistens arbejde i forhold til avisernes forskellige deadlines og produktionsgange.

Til skriveaftenen mødte der 15 borgere op, og i stedet for at skulle bruge tiden på at tage dialogen med hvert enkelt borger, kunne Turit samle sine gode råd i ét foredrag, ligesom diverse spørgsmål og diskussioner kunne minimeres til en enkelt arbejdsgang.

15 borgere fra landsbyklyngens område var mødt op til skriveaftenen.

På mødet blev deltagerne opfordret til at sprede informationerne i deres respektive baglande og foreninger, og på den måde giver Turit’s investering rigtig god mening. ”Det er supersmart, at foreningerne går sammen om et sådan arrangement, så jeg ikke skal ud til alle, for så ville det faktisk ikke kunne lade sig gøre,” understreger Turit Skovborg.

I det perspektiv er landsbyklyngerne et godt formelt strategisk værktøj i forhold til at optimere lokale samarbejdsflader, koordinere og dele information i lokalsamfundene.

Det kunne være interessant, hvis alle lokalområder synes, at det kunne være en idé med et fast og tæt samarbejde med medierne, for vi har brug for hinanden. Borgerne har brug for at få fortalt historierne, og medierne har brug for at fortælle dem”, siger Turit Skovborg.

På redaktionsgangen synes chefredaktør for Skive Folkeblad, Ole Dall, også, at Sydvest Sallings initiativ var en god ide: ”Det kunne være, at vi selv skulle tage initiativ til at gøre det i andre lokalområder”, var hans umiddelbare reaktion.

1000 tak herfra og stort skulderklap til Turit Skovborg og Skive Folkeblad for at samle handsken op og deltage konstruktivt i landsbyklyngesamarbejdet i Sydvest Salling.

Måske kan jeres landsbyklynge starte lignende samarbejder med de lokale medier og fortælle om jeres erfaringer her på bloggen.

Sidst men ikke mindst kan Sekretariatet (DGI og Realdania) forhåbentligt se en idé i at udvide de gode kommunikationsråd, der allerede findes i Realdanias ”Håndbog for Projektudvikling” med nye og specifikke erfaringer fra landsbyklyngesamarbejdet.

Af: Suzanne Eben Ditlevsen
Indehaver LandLabDK og procesrådgiver i Landsbyklyngen Sydvest Salling

Skriv et svar