I Udkanten af Paradis

Byerne Gesten, Bække, Lindknud, Gjerndrup og Hovborg i Vejen Kommune er allerede godt på vej til at etablere et nyt klyngesamarbejde. Byerne er placeret i den nordlige ende af kommunen. Alle med et geografisk naturligt tæt forhold og orienteret lige så meget mod Billund som mod Vejen.

De fem lokalsamfund har mange fælles rødder, der rækker helt tilbage til bronzealderen og vikingetiden. Der har levet mennesket i området i mange hundrede år langs Hærvejen, Drivvejen og Holme Å.
 Den dag i dag, er der flere forhold, der binder de fem landsbyer sammen. Bl.a. daginstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter gør, at de omgås hinanden i det daglige. Som de selv beskrev det poetisk i deres første fælles artikel i den lokale avis: en landsbyklyngen placeret i udkanten af paradis. Nu skal vi bare sørge for at opmærksomheden bliver rettet mod denne skønne plet på landkortet.

Landsbyklyngen består af de fem byer: Gesten, Bække, Lindknud, Gjerndrup og Hovborg.

Den brændende platform skal slukkes med samskabelse
Byerne har allerede fra starten tre helt konkrete indsatsområder, som de alle fem arbejder med: Turisme og bosætning samt grundlaget for begge dele – at lokalsamfundene lærer hinanden bedre at kende. Det kalder vi ”Kend din klynge”. Den daglige forbindelse landsbyerne imellem og deres sammenfald omkring strategiske målsætninger, betyder, at der er en god og naturlig grobund for et tættere og mere veludbygget samarbejde.

Men selvom der er en flok ildsjæle, som går forrest og vælger samarbejdet, er det en grundudfordring at få baglandet til at følge trop og bidrage ind i det nyfundne partnerskab. Måske fordi den brændende platform ikke er nærværende nok i hverdagen endnu, måske fordi vi skal lære at tænke samarbejdet på en helt anden måde, end vi har været vant til i de sidste mange årtier – det kræver en helt ny kultur.

Vi skal lære at tænke på tværs af byerne, når vi står med en udfordring. Vi skal lære at kvaliteten og effektiviteten i løsningen bliver bedre, hvis vi bringer midler, ressourcer og erfaring til bordet samtidigt, mens vi snakker sammen. Vi skal lære at turde ændre på den løsning, vi selv fandt på, fordi andre også skal have ejerskab til den.

Det er svært. Det kræver, at vi opbygger bedre relationer mellem hinanden som mennesker på tværs af klyngen. For når mennesker kender hinanden, er der en naturlig dialog, og vi tænker naturligt hinanden ind i løsningerne. Får vi en organisatorisk og praktisk arbejdsgang for at forbedre relationerne i stedet for at arbejde mod hinanden, parallelt eller i uhensigtsmæssigt forlængelse af hinanden, så er vi tættere på mål.

Det er her vi ser styrken i, at der er halvandet år til at etablerer samarbejdet, og netop derfor kan vi sammen, gradvist og organisk opbygge en ny kultur – en landsbyklyngekultur, hvor det er helt naturligt, at fem byer står stærkere sammen end én alene.

Brunch, borgere og borgmester
D. 24. februar 2018 samlede vi byerne til et landsbyklyngetræf i Hærvejshallen i Bække. 120 borgere var nysgerrige, og gav deres besyv med. Mødet blev indrammet af brunch til alle, sang fra det lokale ungdomskirkekor, børneunderholdning, borgmestertale og samtalesalon, hvor borgerne blev mikset sammen i grupper med en person fra hver by, for at udvikle ideer og italesætte potentialer og udfordringer. Vi satte gang i en helt analog navnekonkurrence med stemmeboks og stemmeseddel. Alle deltagere blev inviteret til at finde det bedste navn til klyngen, og der er lokale specialiteter fra alle fem byer på højkant til vinderen. Men lige så vigtigt var det, at byerne blev introduceret for hinanden, én efter én, via et indslag med fem sjove facts eller anekdoter, som byerne selv valgte.

Her kan du læse om optakten, og i dette indslag på TV SYD, kan du også høre chefkonsulent i DGI Lokaludvikling, Carsten Blomberg, fortælle om hele det bagvedliggende projekt, og hvorfor DGI er trådt ind på dette domæne.

På mødet blev både diskuteret navn på klyngen, de enkelte byers styrker og svagheder. Og meget, meget mere.

 

 

 

 

 

 

Hele 120 borgere deltog i landsbytræffet i Hærvejshallen i Bække.

JydskeVestkysten har også taget godt imod kommunikationgruppens opsamling på landsbyklyngetræffet. Her i denne video kan du høre mere fra deltagerne – både om oplevelsen af at lære de andre byer at kende ”på ny”, og de spirende fornemmelser for at et samarbejde på tværs netop er en del af løsningen på deres egne udfordringer:

Følg med i det videre arbejde i Landsbyklyngen med Gesten, Bække, Lindknud, Gjerndrup og Hovborg, der lige nu har arbejdstitlen ”De Fem Landsbyer”, men meget snart får vi et nyt navn, skabt på dagen hvor der var brunch, borgere og borgmester på programmet.

Om Urban Goods:
I samskabelse kan alting vokse sig større, stærkere og mere meningsfuldt.

I Urban Goods, som er proceskonsulent i klyngen, arbejder vi ud fra netop denne nøglesætning, når vi dagligt hjælper byer, organisationer, institutioner og virksomheder med skabe nye forbindelser mellem borgere, brugere, kunder eller ansatte.

Urban Goods har kontor i Aarhus og arbejder i hele Danmark. Vi udfører og rådgiver omkring udviklingsprojekter fra start til slut – fra analyse og strategi til implementering og evaluering.

Samlet repræsenterer vi bl.a. kompetencer inden for borgerinddragelse, proces-facilitering, strategiudvikling, kommunikation, strategisk brug af events, byudvikling og community building.

Urban Goods har desuden mange års erfaring med projektledelse af både store mindre projekter, der involverer mange aktører både på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Vi er vant til at arbejde med kompleksitet, og en af vores klare styrker er at gøre det komplekse overskueligt, tilgængeligt og brugbart i den virkelighed, som aktørerne færdes i.

Det peger også på, at vi altid arbejder med mennesket i centrum og kulturen som rygrad, hvilket bl.a. betyder, at vi gør en dyd ud af at lære de mennesker og brugergrupper, der indgår i vores projekter, at kende, og tager afsæt i deres kultur som katalysator for udvikling.

www.urbangoods.dk

facebook.com/urbangoodsdk

Instagram og twitter: @urbangoodsdk

Urban Goods er proceskonsulent på landsbyklyngen i Vejen Kommune.
Urban Goods ejes af Astrid Moth og Peter Gran Boesen.

 

 

En tanke om “I Udkanten af Paradis”

Skriv et svar