Vi opmuntrer og støtter aktive ældre

Velux Fonden støtter og motiverer aktive ældre gennem midler til relevante lokale aktiviteter. I 2016 uddelte VELUX FONDEN omkring 15 mio. kr. i form af 500 bevillinger til ældres aktiviteter.

Hvem kan søge?
Aktive ældre over 60 år, der ikke længere er erhvervsaktive. Enkeltpersoner eller grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

Hvad kan der søges om?
Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig indsats, dvs. den ekstra indsats, nogle ældre yder som frivillig instruktør, bestyrelsesmedlem el.lign., der muliggør andres aktivitet og samvær

Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’, dvs. hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter. Projekter, hvor ’ældre hjælper andre’, kan også støttes.

Læs foldren i linket nedenfor.

Velux Aktive Ældre SEP2017

 

 

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar