Nyansat proceskonsulent for Landsbyklyngen Ådalen

Landsbyklyngen Ådalen
Tolv nye landsbyklynger er nu godkendt i Landsbyklynge kampagnen 2017-2018. Én af disse klynger er Ådalen i Syddjurs Kommune. I landsbyklyngen Ådalen er det stadig i sin spæde vorden med ideer til hvilke projekter, der skal udvikles fremadrettet i området. Men ét af ønskerne i initiativgruppen er at sørge for, at de stedbundne kvaliteter og potentialer, der eksisterer i området, bliver dyrket og synliggjort, således at klyngen af landsbyer omkring Ådalen i højere grad kommer på landkortet i Syddjurs Kommune. Klyngen har nemlig hidtil levet en noget skjult tilværelse for folk, der ikke er fra området.

Det er borgerne i Ådalen, der skal udpege de indsatsområder, som skal være i klyngen fremadrettet, samt sørge for realiseringen af de mål, som de sætter sig. Men projektet har brug for en proceskonsulent, der kan være med til at løbe det hele i gang, og som kan være med til at sikre fremdrift og retning på projektet i det første halvandet år af projektets levetid. Som proceskonsulent for Landsbyklyngen Ådalen har initiativgruppen i samarbejde med Syddjurs Kommune valgt at ansætte Rebekka Evangelia Vetter pr. 1. november 2017.

Proceskonsulentens opgaver i landsbyklyngen Ådalen
En af de opgaver, som Rebekka ser frem til at være med til at støtte op omkring, er, at sikre en bred borgerinvolvering fra starten af projektet.

”Det bliver super spændende at få lov til at være med til at opleve opblomstringen af landsbykyngeprojektet i Ådalen – som jo udelukkende næres og gror på baggrund af frivillige borgeres villighed til at bidrage med viden og tid. For at sikre denne opblomstring vil en stor del af arbejdet her i opstartsfasen handle om at afsøge måder at få folk informeret om projektet, rekruttere frivillige og skabe en organisering af disse frivillige, der går på tværs af allerede eksisterende relationer mellem beboerne i området”, fortæller Rebekka.

Som DGIs proceskonsulent i Ådalen, skal Rebekka desuden være med til at sikre, at der sker en styrkelse af det etablerede netværks kommunikation indadtil og udadtil. Denne styrkelse vil bl.a. ske gennem oprettelsen af en fælles hjemmeside til Landsbyklyngen, som de frivillige borgere skal drive. Denne kommunikationsportal er garant for sammenhængskraften i projektet, da det er her projektet som helhed kan overskues og deles.

Lidt om proceskonsulentens baggrund
Frem til starten af 2017 har Rebekka arbejdet som antropolog og underviser på pædagoguddannelsen. Men hun fik lyst til at sadle om og beskæftige sig meget mere med lokale projekter, der involverer udviklingen af landdistriktet i Syddjurs Kommune, og søgte derfor stillingen som proceskonsulent hos DGI.

Ved siden af jobbet som proceskonsulent er hun endvidere netop opstartet i en stilling på KulturHotellet i Rønde, hvor hun varetager koordinerings- og udviklingsopgaver. I sin fritid er hun frivillig i sin egen landsbyklynge, Landsbyfællesskabet Østdjurs, der ligger i Rosmus skoledistrikt, hvor hun er med i initiativgruppen. Herudover er hun næstformand i Landsforeningen for Landbrugsturisme, hvor hun bl.a. arbejder med fondssøgning, marketing og udvikling.

Rebekka kender Ådalsområdet særdeles godt, idet hun og hendes mand med deres to børn har boet i området tæt på Søby fra 2005 til 2012. Her nåede begge børn at gå i både Børnehuset Ådalen og på Ådalsskolen. I dag bor familien på bondegården Trangemosegaard på Djursland lidt nord for Ebeltoft, hvor de driver et mindre økologisk landbrug med bl.a. køer og grise, samt udlejningen af en ferielejlighed.

Således er Rebekka godt bekendt med udfordringer, såvel som muligheder og glæder ved at bo i Ådalsområdet og landdistrikter i Syddjurs Kommune i særdeleshed.

”Jeg ser det som et kæmpe privilegium at få lov at beskæftige mig med landsbyklyngearbejde – ikke bare i min fritid, men også i mit arbejdsliv. I en tid med klimaforandringer, økonomisk lavkonjunktur, affolkning af ’Udkantsdanmark’ og centralisering giver det bare vanvittigt god mening at arbejde med udviklingsprojekter, der er borgerdrevne og bidrager til at folk tager stilling, går i dialog med hinanden og tager hånd om egen livssituation i fællesskab”, afslutter Rebekka.

Flere informationer om Rebekka kan ses på: http://www.trangemosegaard.dk
Flere informationer om klyngen kan ses på: http://www.landsbyklynger.dk
Rebekka kan kontakts på mailadressen: rebekka@talkatwork.dk og mobil: 30220938

 

 

Skriv et svar