Status i Landsbyklynge KRONJYLLAND

Efter ca. 1½ års forarbejde har initiativgruppen i Kronjylland – bestående af 13 landsbyer omkring Korshøjskolen – mandag d. 16. jan. 2017 stiftet en forening under navnet: ”Landsbyklyngen KRONJYLLAND”.

I forenings vedtægter er formålet formulere på følgende måde:
”§ 3: Formålet søges opnået gennem:
Opbygge fællesskaber og netværk på tværs af landsbysamfund til gavn for udviklingen i det samlede område.
Etablere og fordele faciliteter og aktiviteter, så området kan virke som ét stort fællesskab.
At initiativer bygger på områdets store naturværdier ved god anvendelse af fjorden, skovene og landskabet.
At skabe sammenhold og fælles identitet for området, samt sikre information indbyrdes gennem dialogmøder og en fælles hjemmeside.
Indsatsen skal bygge på en vision og en strategi, som skal tages op til revision mindst hvert andet år.”

Konsulentbistand: Landsbyklyngen har nu fået tilsagn fra Realdania, Lokale og anlægsfonden samt DGI om et beløb til ansættelse af en proceskonsulent, som skal bistå klyngen med processen i 1½ år med at få udarbejdet VISION OG STRATEGI for indsatsen og området ud i fremtiden.
Proceskonsulent, Jeanette Lund, er ansat og vi har nu fået er godt samarbejdet med hende gennem i det første halve år.

Vision: Gennem dette halve år, hvor ca. 200 borgere fra klyngeområdet har været inddraget på 4 møder, er vi nu nået frem til følgende vision:
Landsbyklyngen Kronjyllands vision de næste 5 til 8 år er at
udvikle området med bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter og turisme i klyngeområdet.
– skabe et bæredygtigt og attraktivt landsbymiljø gennem samarbejde og synlighed
– at fremhæve områdets historie og naturområder med landligt miljø i området ud mod Randers Fjord, så området er attraktivt i egen og andres bevidsthed
– at bruge de frivillige og stærke kræfter, der er i området, til at sikre udviklingen og aktiviteterne
– at arbejde for en aktiv markedsføring af området.
For at kunne arbejder frem mod en fælles strategi med evt. handleplaner og mål ansøger vi om kr. 100.000,- til borgerbudgettering, så disse midler kan anvendes under processen til bl.a. følgende indsatser:
Inddragelse af så bredde grupper
af de ca. 4500 indbyggeren i området som muligt.
Aktivere og inddrage alle foreninger med bærende værdier for kultur, fritidsaktiviteter og i klyngesamarbejdet, samt aktivt at inddrage offentlige institutioner og erhvervslivet i landsbyklyngesamarbejdet, så alle parter sammen kan fremme livskvalitet og udviklingen i landsbyklyngeområdet.
Borgerundersøgelsens er foretaget ved udsendelse af spørgeskemaer til ca. 4500 borgere i klyngeområdet.
Det ”foreløbige” udkast viser, at 1022 personer har svaret på disse skemaer.
Besvarelser er nu under bearbejdelse på sekretariatet hos DGI, og vi afventer en endelig rapport.
Der er stor tilfredshed hos os med, at 1022 pers. havde svaret på spørgeskemaerne, som vil være væsentlig i det fremtidige arbejde.
Ideer til fælles aktiviteter / Indsatsområder, som er modtaget via spørgeskemaerne:

  • Koncerter og markeder på tværs
  • Olympiade
  • Landsbyernes naturperler på vandreture
  • Fjordrock
  • Vandringer og foredrag med historie/kultur
  • Cykelevent, fiskeevent, sangaften
  • Løbetur / walk
  • Dronefestival
  • Foodfestival med lokalt håndværk
  • Obs: Flere forslag er modtaget på tidligere møder og ved borgerundersøgelsen.


Nogle af disse ideer bør nu følges op og afprøves.
Det skal gennemføres på møder, hvor vi på demokratisk vis beslutter, hvilke projekter, der skal bruges pengene til.
Dette bør foregå, dels ved at nogle nabolandsbyer gennemfører aktiviteter sammen, og dels ved større møder og afsluttes med et fælles arrangement, hvor hele klyngeområdet inddrages og projektets resultat præsenteres for alle både i klyngeområdet, men også for lokale politikere, og i særdeleshed for andre landsbyer.
Processen forventes at skulle afsluttes med en fælles udviklingsplan med en strategi for klyngeområdet, og bidrage til indbyrdes forståelse og samarbejde, som fremmer livskvaliteten i området.

På vegne af Landsbyklyngen KRONJYLLAND. Ole H. Clausen, Formand.

Skriv et svar