Proceskonsulent til Landsbyfællesskabet Østdjurs

I Landsbyfællesskabet Østdjurs vil borgerne, skolen, virksomheder og foreninger sammen og på tværs af landsbyer påvirke udviklingen i deres lokalsamfund. Med et mål om at bevæge sig fra udkant til forkant ønsker de at opbygge et progressivt, aktivt, rummeligt, bæredygtigt fællesskab, og de har allerede nu flere idéer på banen.

Ikki Knudsen er ansat som proceskonsulent i Landsbyklyngen. Ikki bor selv på landet i det nordlige Djursland, og hun har derfor et godt lokalt kendskab. Hun kender ligeledes til udfordringerne og værdierne ved at bo i et landområde, og hun er spændt på at komme i gang med det nye samarbejde:

Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Østdjurs er et fantastisk område med mange kvaliteter og potentialer. Der er en smuk natur, mange initiativrige og engagerede mennesker, en aktiv samlende skole og meget mere, som jeg glæder mig til at fordybe mig i sammen med borgerne og kommunen.”

Proceskonsulent Ikki Knudsen

Ikki Knudsen har både via sit arbejdsliv og som frivillig stor erfaring i at arbejde med udvikling af projekter og processer. Hun er selv en ildsjæl og har en bred erfaring i at samarbejde med andre frivillige, foreninger, kommuner og private aktører. Foruden arbejdet som proceskonsulent i Landsbyfællesskabet Østdjurs arbejder Ikki Knudsen med flere lokale projekter og fundraising i Norddjurs. Den borgerdrevne proces, som projektet bygger på, kender Ikki derfor særdeles godt:

Det er borgerne, de lokale foreninger, virksomheder og øvrige aktører, som kender områdets styrker og udfordringer. Og det er derfor dem, som løfter en stor del af de opgaver, der bidrager til et godt liv på landet. Af den grund er det også dem, som skal spørges, og dem der skal lyttes til. Når man som frivillig yder en indsat skal det give mening, det skal gøre en forskel, og det skal være sjovt.”

Ikki håber at kunne bidrage til et rart, inspirerende og udviklende landsbyklyngefællesskab. Et fællesskab hvor alle bidrager bedst muligt, med det de er bedst til, mens de hygger sig med hinanden. Som proceskonsulent vil Ikki støtte op om, at gode tanker og ideer bliver omsat til handling, og hun er sikker på, at den kommende proces bliver en succes:

”Fra udkant til forkant er en spændende og ambitiøs vision. Og med en god placering på Djurslands næsetip, der allerede nu rækker ud i verden, er jeg sikker på, at det mål er opnåeligt. Med klinten ”Jernhatten” i front håber jeg, vi kan give udkanten baghjul og sammen danne fortrop på forkant med fremtidens gode liv på landet,” afslutter Ikki Knudsen med et smil.

En tanke om “Proceskonsulent til Landsbyfællesskabet Østdjurs”

Skriv et svar