Strategiplan – en afslutning og en begyndelse

I projekt Landsbyklynger strækker processen for etableringen af en landsbyklynge sig over 18 måneder og består af fem faser. I den femte og sidste fase afrundes projektet gennem en strategiplan, som samtidigt fungerer som pejlemærke for den fremtidige udvikling af området. På den måde repræsenterer planen både en afslutning og en begyndelse.

Strategiplanen bygger på og afslutter det arbejde, der er foregået i klyngen i de fire første faser af processen. Her er projektet blevet planlagt og organiseret. Der er blevet indsamlet data, og kommunikationsplatforme er etableret. Visioner og indsatsområder er drøftet, og det strategiske fundament er blevet støbt. Det samme gælder for handleplaner og indsatsområder. Strategiplanen forsøger at samle og afslutte ovenstående arbejde, og fungerer på den måde som afslutningen på deltagelsen af projektet.

Da strategiplanen har fokus på forankring og implementering, ser den samtidigt fremad og er begyndelsen på noget nyt. Den fungerer som pejlemærke for det langsigtede arbejde, der venter i klyngen, når deltagelsen i projektet er over. Strategiplanen udarbejdes af den frivillige styregruppe og kan se ud på forskellige måder. Fælles for planerne er det dog, at de indeholder (1) en beskrivelse af klyngen, (2) en gennemgang af visionen for fremtiden og de valgte indsatsområder, og (3) en beskrivelse af den organisering som fremadrettet står bag og koordinerer arbejdet i klyngen.

Husstandsomdelt Strategiplan i Landet på Midtfyn
Landsbyklyngen Landet på Midtfyn har netop færdiggjort deres Strategiplan, som de har arbejdet med de sidste mange måneder. Med planen ønsker landsbyklyngen at markere sig som en enhed, der står stærkt – både nu og i fremtiden. I planen er bl.a. visionen beskrevet, og det samme er fem forskellige indsatsområder, som vil blive prioriteret i det fremadrettede strategiske arbejde: fællesskab; erhvervsliv; infrastruktur og fysisk udtryk; natur, kultur og idrætstilbud; og kommunikation og netværk.

Landet på Midtfyn har valgt at husstandsomdele strategiplanen, så alle klyngens små 7.000 indbyggere får mulighed for at høre om fremtidsplanerne for området. Begrundelserne for at omdele 3.600 strategiplaner er mange. Men overordnet set drejer det sig om at sprede kendskabet til klyngen blandt borgerne:

Vi har behov for at tydeliggøre arbejdet og visionen i Landet på Midtfyn, og det får vi mulighed for, når planen kommer ud i alle postkasser. Vi håber, at Landet på Midtfyns vision bliver tænkt ind i det daglige arbejde i foreninger og institutioner, således at man får en fællesskabsfølelse,” lyder det fra formandskabet bag landsbyklyngen.

Blandt andet er håbet, at det bliver naturligt at have planen med til foreningsarrangementer, således at det bliver tydeligt, at landsbyklyngen er en værdig medspiller i området.

Som en del af overvejelserne bag udarbejdelsen af strategiplanen samt uddelingen af den, har det været vigtigt for folkene bag landsbyklyngen, at den skulle være letlæselig for borgerne:

Vi har arbejdet på at gøre strategiplanen meget læsevenlig og overskuelig. Efter omdelingen, når borgerne har haft tid til at kigge i den, afholder vi et borgermøde for at høre folks mening omkring den,” afslutter formandskabet.

Over de kommende to år, vil yderligere 25 strategiplaner blive udgivet. De vil alle afslutte de enkelte klyngers deltagelse i projekt Landsbyklynger. Og de vil alle fungere som begyndelsen til og fundamentet for det kommende langsigtede arbejde, som venter i fremtiden.

Som inspiration kan strategiplanen for Landet på Midtfyn læses her.

God læselyst.

Skriv et svar