Hvad med folkekirken?

Kan folkekirken i fremtiden komme til at spille en mere central rolle i landsbyens udvikling ?

Og hvilken betydning kan folkekirken få for landsbyklyngerne?

Centrale spørgsmål for folkekirken. Men ikke mindst også for landsbyklyngen.

I det følgende viser vi 3 videoer fra et landsby-kirke projekt, hvor målet har været at finde metoder til mere samskabelse mellem kirke og landsby.

Kirken er en vigtig ressource i landsbyerne både socialt og økonomisk, men vi glemmer alt for ofte, at tage kirken med til bords, når der tales om landsbyernes fremtid.

Måske har vi berøringsangst, måske har kirken bare udspillet sin rolle eller måske har kirken selv spillet sig ud af banen. Det var i hvert til fælde nogle af de forslag og kommentarer, der fremkom, da en præst og en landsbyudvikler, for nylig mødtes med en stribe landsby- og menighedsråd på vest- og nordfyn.

13 sogne i 4 lokalområder har det sidste halvandet år været en del af projektet “Kirke og Landsby – udvikling gennem samskabelse”.

6 lokalområder var ellers udpeget og skulle alle have været med fra starten. Men to af dem måtte træde ud, primært fordi tanken om samarbejde mellem kirke og landsby lå dem for fjernt. Det lyder måske forjættende på papiret, at tilstræbe samarbejde på tværs i landsbyerne, men dermed ikke sagt at det føles hverken naturligt eller nemt for alle.

I to af de deltagende lokalområder, har man til gengæld bl.a arbejdet med udvikling af nye landsbyklynger, og her har landsbykirkerne været decideret drivkraft.

Kirkens rolle i landsbyerne er meget forskellig, men et stærkt indicie, for et levende lokalsamfund er, at kirken er med, på lige fod med alle andre institutioner og foreninger i landsbyen. Det er meget vigtigt at de alle kan finde ud af at udnytte hinanden i et åbent og ide-genererende samarbejde.

Projektledere var sognepræst og konsulent for “Kirken på Landet” Vita Andreassen og forstander for landsbyhøjskolen Tyge Mortensen. Projektet afvikledes i Fyns Stift under biskop Tine Lindhard.

Som en del af projektets evaluering har fotojournalist Anne Klysner produceret tre videoer, der viser forskellige sider af arbejdet.

I de tre videoer fortælles om arbejdet med at udvikle samarbejdet mellem kirker og landsbyer på Fyn

Video 1: Det handler om mennesker

Tingstedet var i gammel tid mødested for alle parter i landsbyen. Her blev truffet fælles beslutninger og fordelt de fælles resurser.

Idag står der i mange landsbyer en kreds af sten. Tomme. Uden appel til nutiden.

Måske er det på tide at genbesætte tingstedet. Finde sammen igen. Træffe fælles beslutninger. Og udnytte hinandens ressourcer til det fælles bedste.

Kirken var tidligere samfundsskaberen. Hvor bonden skaffede brød på bordet, fordelte kirken det imellem landsbyens beboere. Og tingstedet var der hvor alle kunne få afbalanceret egne og fælles behov.

Kirken er nu ofte den eneste institution, der er tilbage i landsbyen. Derfor skal kirken i fremtiden tænkes med ind i samtalen om, hvordan landsbyen skal se ud om 10 – 20 – 30 år. Og kirken må godt være den der kalder sammen til en fælles snak om fremtiden, hvis ikke man har en af DGI’s proceskonsulenter til at gøre det.

Video 2: Nye fællesskaber i kirkerne

”Brug dog landsbyernes smukkeste rum, gå i gang med at bruge kirkerne til at skabe fællesskaber. Jeg forstår ikke, at kirke og civilsamfund ikke samarbejder.” Sådan udbryder arkitekten Anna Mette Exner spontant.

Hun er inviteret til borgermøde i ”De 4 kirker”. Menighedsrådet vil gerne bruge tårnrummet som mødested, og den ide ligger helt i tråd med tankerne bag projektet “6 gange landsby og kirke.”

Jamen kan man det? Må vi flytte bænke? Kan vi etablere varme i gulvet?

Spørgsmålene er mange, ideerne til at skabe fællesskaber er mange. Mange går hjem med lysten til at arbejde videre med projektet

Video 3: ”Skovløkken kører derud af”

I Skovløkken på Nordfyn er meget lykkes. Skovløkken med de tre kirker: Østrup, Gerskov og Skeby  har i en årrække arbejdet med udvikling, og nu er det besluttet, at der hvert år skal laves et borgermøde, hvor kirke og landsby udfordrer hinanden.

Skovløkken blev en del af “6 x landsby og kirke” projektet, og på borgermødet i området kunne man høre disse bemærkninger:

”Her hos os er kirken ikke blevet hægtet af lokalsamfundet,” og ”Herude flyder det hele sammen – kirke, lokalsamfund, skolen og børnehaven.”

Til videre fordybelse:

Projektets FB side: https://www.facebook.com/groups/kirkeoglandsby/?fref=ts

Sitet hvor projektet føres videre: https://www.kirkeoglandsby.dk/

Landsbyhøjskolens side: http://www.landsbyhojskolen.dk/

Folkekirkens nationale projekt kirken på landet: http://kirkenpaalandet.dk/

Artikel i Fyns Stifts: http://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/landsby-og-kirke-trak-paa-samme-hammel

Om den afsluttende konference: https://www.linkedin.com/pulse/fremtidens-kirke-p%C3%A5-landet-konference-tyge-mortensen

Projektets samskabelsesmodel vises her nedenfor:

Modellen kaldes ‘vækstlaget’ og tager udgangspunkt i en træstammes vækstlag som metafor for landsbyens vækstlag. Der findes et vækstlag i enhver levende landsby. Spørgsmålet er hvordan man finder det og holder det i live.

Skriv et svar