Midler til etablering af stier

Hvis jeres landsbyklynge går med drømme om at realisere en rekreativt netværk af stier, imellem og omkring jeres landsbyer, har Spor i Landskabet noget at byde på.

Foreninger med stærk lokal forankring har fondsprivilegie hos Spor i Landskabet, og kan søge om op til 75% procents finansiering fra centrale midler, som suppleres med 25% fra lokale midler.

Et Spor i Landskabet:
– giver adgang til natur som ikke ellers var offentlig tilgængelig
– markeres med Spor i Landskabets skilte og beskrives i en lille folder
– imødeser et lokalt behov for adgang til den nære natur
– kan med fordel inddrage den lokale skole i udarbejdelsen af sporet under projekt Skolespor, som kan søge støtte på op til 100% fra centrale midler.

Læs mere på www.spor.dk eller kontakt mig på spor@lf.dk eller 3339 4090

Venlig hilsen
Kirsten S. Ranvig-Forná
Projektleder på Spor i Landskabet

Skriv et svar