5 inspirerende bud på fremtidens multihus, forsamlingshus og idrætshal som mødested

Ofte arbejdes der i landsbyklynger med gentænkningen af forsamlingshuset, idrætshallen, sognegården eller den gamle lukkede skole.
Lokale og Anlægsfonden har længe arbejdet med den udfordring, og her er samlet 5 gode bud på til inspiration.

Vores fokus er, at løsningerne har høj arkitektonisk kvalitet, der er nyskabende i funktion og indhold og drevet af lokalt, frivilligt engagement med flere brugergrupper, der på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne. Samtidig står bygningerne i videst mulig omfang står til rådighed for fællesskabet.
Vi lægger stor vægt på den lokale forankring og de stedsspecifikke potentialer og er stærkt udviklingsorienteret i vores arbejde for at imødekomme nye trends og tendenser og for at følge med i udviklingen af danskernes idræts-, kultur- og fritidsvaner.

Som en del af Fondens strategi 2012-2014 arbejdede vi bl.a. med at give lukkede folkeskoler i landsbysamfund ny karakter og omdanne dem til idræts-, kultur og fritidshuse for at samle landsbyens aktiviteter og foreninger og understøtte samværet for de lokale borgere i landsbyerne.

De følgende byggerier er eksempler på Lokale og Anlægsfondens arbejde med at nytænke og modernisere skoler, forsamlingshuse samt idræts- og kulturhuse, hvor den lokale forankring og byggeriet som mødested for lokalsamfundene er helt centralt.
Læs mere om Lokale og Anlægsfonden på www.loa-fonden.dk

 

Horbelev Kulturgård
Tidligere skole omdannet til samlingssted for kultur og idræt.
Eriksdalsvej 29, 4871 Horbelev

I Horbelev på Falster er en tidligere skole omdannet til et moderne samlingssted for både kulturoplevelser, fritidsaktiviteter og forskellige virksomheder.
Det er efterhånden kendt udover Guldborgsund Kommunes grænser, at borgerne i Horbelev på det nordøstlige Falster nægter at overgive sig til den udvikling, der ellers byder på mange dramatiske fortællinger om landsbydød og indbyggerflugt i Udkantsdanmark. De 546 beboere i byen syd for Stubbekøbing har i mange år været fremstående ildsjæle, der vil kæmpe for at holde fast i et livligt og varieret byliv med overskud til at skabe oplevelser og fællesskab. Et eksempel er omdannelsen af byens tidligere folkeskole til et nyt samlingspunkt for hele byen.
Læs mere om projektet: http://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/horbelev-kulturgaard/

 

Landsbyhuset i Gyrstinge
Mindre idræts- og forsamlingshus inkl. vandrehjem.
Gyrstinge Bygade 34B, 4100 Ringsted
Hjemmeside: http://landsbyhuset-gyrstinge.dk/

I moderne tider er gadekæret ikke længere et samlingssted, og mange forsamlingshuse lukker. Landsbyhuset i Gyrstinge er opført for at løse udfordringen med, at sociale aktiviteter flytter til større byer, imens landsbyens beboere bliver boende.
Landsbyhuset er et eksempel på et moderne forsamlingshus, som er indrettet fleksibelt og huser sport, fest, overnatning og møder.
Det er indrettet med cafémiljø ved indgangen til sportshallen, et fitnesscenter på 1. sal med frit kig mellem aktivitetsområderne. Idrætshallen er udstyret med en mobil scene til f.eks. teaterforestillinger og koncerter.
Læs mere om projektet: http://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/landsbyhuset-i-gyrstinge/

Idom-Råsted Hallen
Traditionel idrætshal udvidet med børnehave, fitnesscenter, mini-købmand, kultur- og samlingsfaciliteter.
Idomlundvej 23, 7500 Holstebro
Hjemmeside: http://www.plexus-ir.dk/

Nabobyerne Idom og Råsted gik sammen om et nyt multifunktionelt kraftcenter ’Plexus’ for at forene de to landsbyers faciliteter ét sted og dække de lokale behov for både idræt, kultur, børnepasning og indkøb af dagligvarer.
Som navnet antyder er ambitionen, at centeret skal være byens nervecenter og knudepunkt. Centeret rummer mulighed for børnepasning, foreningsidræt, selvorganiseret idræt, fitness, lokal revy, filmforevisning, korsang, foredrag, private fester, konferencer og indkøb.
Det er bygget om omkring et centralt torv (Kultorvet), et mindre torv (Idrætstorvet) og et mellemliggende strøg, som har til hensigt at danne bro mellem centerets funktioner.
Det er et eksempel på et meget lokalt idræts- og kulturcenter i sammenhæng med en børnehave. De arbejder desuden med rekruttering af frivillige.
Læs mere om projektet:http://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2016/projekt-gav-liv-til-faelles-kultur-og-idraet-i-idom-raasted/

Isenvad Sentrum
Aktivitetshus bygget til skole, alle aktiviteter samlet ét sted. Lokal involvering, forvaltningssamarbejde, borgerdreven, finansieringsmodeller.
Bygaden 39, 7430 Ikast
Hjemmeside: http://www.sentrum.dk/

Huset er Inspireret af det canadiske begreb ’Community House’, som dækker over et fælleshus, der rummer idræt, kultur og undervisning og fungerer som et mødested for alle i lokalområdet.
Aktivitetshuset er landets første eksempel på et ’Community House’. Typisk er de placeret i lokalområdet i en storby eller landsby, og formålet er at samle lokalområdets aktiviteter under samme tag for at få folk til at søge sammen.
Fælleshuset er etableret i tilknytning til en skole og placeret midt i skolegården, hvilket har vist sig at vore en stor succes. De lokale foreninger har desuden givet afkald på tidligere lokaler og samles nu alle i fælleshuset Isenvad Sentrum.
Læs mere om projektet:http://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/isenvad-sentrum/

Landsbyen i skolen Nr. Vium – Nr. Vium Kulturcenter
Tidligere skole i Nr. Vium er ombygget til kulturcenter.
Sønderupvej 21, 6920 Vium, Videbæk.
Hjemmeside: http://www.nrvium.info/index.php/beboerhuset

Den tidligere landsbyskole i Nr. Virum Sogn i Ringkøbing Skjern Kommune er lukket og nu omdannet til et nyt idræts- og kulturcenter.
Skolen er et eksempel på et af Lokale og Anlægsfondens særlige udviklingstiltag om at undersøge, hvordan man kan udvikle lukkede folkeskolebygninger til nye formål med henblik på at samle foreningsaktiviteter, fælles oplevelser mv. for beboerne i de mindre byer.
Bygningen rummer en multisal til idræt og kultur, en motoriksal, bibliotek, dagligstue, køkken, værksteder, væresteder, udendørs legeplads, grillplads, parkour- og crossfitanlæg. Et udeværksted til cykler, knallerter og motorcykler er også etableret.

Læs mere om projektet: http://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/landsbyen-i-skolen-i-nr-vium/

Udgivet af

Esben Danielsen

Direktør for Lokale og Anlægsfonden siden marts 2015 Tidligere Innovationschef, udviklingsdirektør og talsmand i Roskilde Festivalgruppen. Uddannet bachelor i fysik og kommunikation (Bac.Scient. Comm) fra Roskilde Universitet. Esben har siden starten af 90’erne været involveret i græsrodsarbejde, især på kulturområdet. Og det er senere blevet hans levevej. Han har arbejdet bredt med at starte mange initiativer op, fra øvelokaler og spillesteder til at blive en af de ledende kræfter på Roskilde Festival. Tiltrådte i 2015 som direktør for Lokale og Anlægsfonden som støtter, udvikler og rådgiver frontløber - facilitetsprojekter for fritidslivet bredt – i hele Danmark, Færøerne og Grønland. Esben har en særlig ekspertise i hvordan man leder, motiverer og organiserer den såkaldte ”frivillige indsats” og har arbejdet tæt med kulturelt og oplevelsesøkonomisk iværksætteri. Esben har fokus på, hvordan man får skabt fælles energi og begejstring, så der skabes kvalitet og løsninger der gør en forskel. Denne ledelsesmetodik har han brugt bredt fra medborgerskab og byudvikling, til forandringsledelse og innovation af helt nye oplevelsesprodukter.

Skriv et svar