Harmonisk vækst og samskabelse i Gadbjerg, Bredsten og Skibet

Mens sommeren og en snarlig ferie efterhånden er ved at få et fast greb i os alle, går Landsbyerne Gadbjerg, Bredsten og Skibet i Vejle Kommune på sommerferie med en viden om, at de efter ferien skal trække i (sam)arbejdstøjet. Her starter nemlig arbejdet med at indgå i et nyt stærkt klyngefællesskab, der skal styrke samarbejdet mellem de tre byer til glæde og gavn for alle.

Processen som løber de næste 18 måneder er inddelt i en række spændende faser. De første tre måneder vil gå med at få defineret rammerne, organiseret gruppen, udarbejdet en kommunikationsstrategi og fundet på et velklingende navn til klyngen. Vi tør godt love, at det bliver et spændende arbejde både at deltage og følge med i.

At få startet rigtigt op på en samskabelsesproces er helt centralt. Det kræver mod og tillid at indgå i et klyngesamarbejde, og dette opnås kun hvis vi lærer hinanden godt at kende. For kun i trygge og tillidsfulde samarbejdsrum frigøres de værdier, som i fremtiden skal sikre et succesfuldt samarbejde på tværs af de tre landsbyer

Derfor er tålmodighed også et helt centralt begreb, når landsbyerne de næste 18 måneder skal igennem en proces som byder på potentialekortlægning, visionsudvikling, strategi- og handleplaner og meget meget mere. For til sidst at ende ud med en stærk udviklingsplan for landsbyklyngen. En plan der de næste mange år kan bruges som værktøj og guideline i en fremtidig harmonisk udvikling af Gadbjerg, Bredsten og Skibet.

Som proceskonsulent skal Line Toft bistå klyngen med at få skabt en værdiskabende, lærerig, spændende og målrettet proces i klyngesamarbejdet. Line er uddannet byplanlægger og landskabsarkitekt fra arkitektskolen i Aarhus. Line er stiftende partner hos LABLAND architects i Aarhus og har gennem de seneste 10 år arbejdet med procesdesign og været proces- og udviklingskonsulent for en række danske landsbyer. Line har desuden udviklet en række inddragelsesmetoder med børn og unge, som vil indgå aktivt i processen.

På vegne af klyngen ønskes I alle en rigtig god sommer. Vi glæder os til at fortælle jer alle meget mere om samarbejdet i Landsbyklyngen i Vejle.

Line Kan kontaktes på: lt@lablandarchitects.com

Skriv et svar