Troels og den “lange” proces

I forrige uge var der inviteret til møde, hvor borgere, foreninger, erhverv og institutioner blev orienteret om rammerne for den længste proces i Landsbyklynge projektet. Afstanden er stor på Langeland, og den lange afstand bliver et væsentligt element i processen.

Af ansøgningen fremgår det bl.a. at Landsbyklynge Langeland har som overordnet ønske at blive ”En samlet positiv kommune” På Langeland er der mange kapaciteter, kvaliteter, kompetencer og ildsjæle – men fremfor alt helt almindelige mennesker, der tager ansvar for daglige gøremål. Opgaven, i Landsbyklyngen Langeland, er at få så mange samlet og igangsat, blandt andet ved at mødes og lytte og inspirerer hinanden, og sammen finde nye veje for udvikling.

Når Langeland samles til opstart den 22. august, bliver det med Troels Møller som proceskonsulent og koordinator for den spændende proces. Troels Møller er medejer og direktør i konsulentvirksomheden Cubion A/S, og bosiddende i Odense.

”Langeland – din – min – vores Ø” er en meget inspirerende overlægger henover Landsbyklyngen Langeland – og det bliver spændende at få kanaliseret alle gode kræfter og energi i dette positive statement, siger Troels som efter sommerferien er klar til at igangsætte arbejdet.

Til daglig arbejder han med Ledertræning og lederuddannelse samt organisationsudvikling i både private virksomheder og offentlige organisationer. Den røde tråd i arbejdet er brobygning og inddragelse. En grundlæggende tro på at løsninger bliver bedre og mere robuste af, at aktører inddrages på tværs af erhvervsliv, frivillighedssektor, borgere, bysamfund og kommune.

Troels Møller er blandt andet underviser og facilitator på iværksætter forløbet STRØMSTYRKE, http://www.medstroem.dk/, der styres fra FREMTIDSFABRIKKEN i Svendborg. Forløbet køre i hele region Syddanmark og har til formål at fremme iværksætteri.

Igennem hele livet har Troels Møller været aktiv i foreningslivet – og er af den grundantagelse at der kan de forskellige arenaer kan berige hinanden og livet! Læs mere om Troels Møller på www.cubion.dk

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

En tanke om “Troels og den “lange” proces”

  1. Landsbyklynge Langeland bør hedde Landsbyklynge Langeland Kommune, da kommunen består af 3 beboede øer, Langeland, Siø og Strynø. Hovedformålet er, som jeg læser det, at få kommunen til at være en samlet enhed, med kortere afstande nord-syd og øst-vest. Derfor giver navnet et forkert signal. I skriver også ”Langeland – din – min – vores Ø” ??
    Det er kedeligt allerede under overskriften og oplægget at fjerne sig fra hovedformålet: Langeland en samlet kommune.

Skriv et svar