Prik en du ikke kender!

Rekruttering af nye frivillige kan være en udfordring. Måske fordi vi som frivillige ofte bevæger os rundt i kredse, hvor dem vi møder ligner os selv. De er måske allerede aktive og engagerede. Resten af de mulige frivillige møder vi sjældent, udover at vi går fordi hinanden ved forskellige arrangementer, hvor samfundet samles. Så Landsbyklynger vil gerne opfordre til en anden søgekultur når der ledes efter nye kræfter, kvalificerede frivillige ledere og hjælpere.

Vi har i forbindelse med opstart at landsbyklynger arbejdet med at ”de kendte frivillige ledere” skal prikken nye frivillige, som besidder de kvaliteter der mangles i projektet. Altså beskriver vi først de kendte behov, og leder herefter specifikt efter frivillige der kan løse opgaven. Vi starter således ikke vores kontakt med at spørge om de har lyst til at være med, men med at fortælle hvorfor lige netop de er den bedste til en opgave vi mangler ressourcer til. Det gør en stor forskel.

Samfundet og ikke mindst individets tilgang til frivillig deltagelse er under forandring. Vi bevæger os fra det pligtorienteret til det lystorienteret, fra det stedbundet til det interaktivt. Det traditionelle foreningsliv er på den måde udfordret. Der bliver færre der ønsker valg til bestyrelser, og flere der ønsker at løse den opgaver, som man er motiveret for og kvalificeret til.

Den udfordring har Landsbyklynger taget op og med gode resultater flere steder. Vi starter med at ”de kendte frivillige ledere” får en hjemmeopgave, som lyder noget i retning af følgende:

Prik en eller flere ressource personer, som du tænker kan noget særligt på de områder projektet mangler.

Kik dig over skulderen om der går en lige bag dig, kik dig rundt i dit samfund, i din forening, din institution, din virksomhed, eller spørg dine naboer om de kender en ressource person.

Du kender sikker allerede mange som er aktive, men det er vigtigt at vi sammen finder nye kræfter, og derfor skal du også gerne prikke en du ikke kender. Start dialogen hvor du færdes i hverdagen, og herefter vil budskabet sprede sig.

En ressource person er en person der gør en forskel, en der har lyst og ressourcer til at arbejde frivilligt med udvikling. En person der er god til kommunikation, økonomi, ledelse, planlægning, børn, teknik, turisme eller noget helt andet. Vi taler altså om en konkret opgave eller et projekt, hvor personen arbejder med det man er god til og motiveret for.

God frivillig jagt 🙂

 

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar