Folkemødet og Landsbyklynger

Landsbyklynger og sekretariatet er til stedet på Folkemødet i denne uge. Vi er repræsenteret på forskellig vis, og deltager i en række event gennem forløbet. Der er for lokalsamfundsinteresserede mange mulige arrangementer af interesse. Søg i programmet for Folkemødet for den fulde oversigt  https://folkemoedet.dk/program/

Hvis du er på Bornholm og har tid i kalenderen, vil Landsbyklynger konkret være deltager i følgende to events.

Det gode liv på landet
By og land er ikke det samme og skal ikke måles på de samme parametre. Mange folk flytter netop på landet, fordi det ikke er byen. Hvad er det så landsbyerne og landdistrikterne kan og hvor ligger deres styrker? Hvad får man i bonus ved at leve sit liv på landet? ”Brede vidder”, frivillighed, meget plads, fællesskaber, at kunne selv og meget andet. Kom og deltag i debatten om, hvordan vi får talt landdistrikterne op i stedet for ned.

“Smarte” Landsbyer og Landdistrikter
Debatten stiller skarpt på muligheder og barrierer for udnyttelse af smarte teknologier på landet.

Smart City begrebet er efterhånden velkendt, men som oftest i sammenhæng med livet i storbyen, og potentialet i at gøre mindre byer og landet derimellem, “smart”, er forholdsvist uudforsket. Er det muligt at overføre “smart city” tilgange og løsninger 1:1 fra større byer til de danske landområder, eller er der helt andre behov i spil?
Hvordan udnytter vi tidens teknologiske muligheder, så livet i de mindre byer og landdistrikterne bliver lettere, bedre, og smartere? Både for de nuværende beboere, men også for potentielle tilflytter – kan vi (og skal vi) bruge smarte teknologier til at gøre yderområderne (endnu mere) attraktive at bo og leve i? Hvordan øger vi yderområdernes forbundethed, såvel internt mellem landsbyer og bebyggelser som med landets større byområder og globalt for den sags skyld? Det er bl.a. disse spørgsmål vi skal diskutere, når BLOXHUB inviterer et panel bestående af eksperter og praktikere til debat.
Debatten modereres af Mikkel Thomassen, Smith Innovation.

Vi ses på Folkemødet!

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar