I medgang og modgang..

Landsbyklynger er et projekt, der skal skabe et større fællesskab. Vi tror på, at vi har mere og kan løfte mere i fællesskab. De fleste frivillige tænker umiddelbart, at det lyder spændende. Men når det skal realiseres, når man skal leve i et større fællesskab, betyder det også, at man skal give og tage på godt og ondt. Lidt som i et ægteskab.

I landsbyklyngeprojektet skal de mange forskellige frivillige få det bedste frem i hinanden. Landsbyklyngen Sydvest Salling har de seneste uger oplevet, at fællesskabet kan være udfordrende. Rundt om bordet sidder lederne for forskellige driftige sogne. De er alle ildsjæle, der gennem mange år har arbejdet med den lokale udfordring det er at få foreningsliv og borgere til at sætte en fælles retning.

Dette arbejde skal nu med etableringen af landsbyklyngen Sydvest Salling løftes til et nyt niveau, hvor hele egnen skal koordinere og samarbejde. Det betyder bl.a. at det vi mente i går ikke nødvendigvis er det, vi mener fremadrettet. Det skal etableres en ny fælles kultur og nye vaner. Det kræver forandringsparathed. Det kræver et åbent sind og afgivelse af vetoretten.

Det kommer bag på nogle, hvor vanskeligt det er at skabe en ny kultur og nye vaner. Men vi er klar til at hjælpe og støtte fra projektets og sekretariatets side, for vi er ikke på samme måde overrasket. Vi er klar over at Landsbyklynger arbejder i et konfliktområde.

Gennem generationer har landsbyerne ”kæmpet” mod hinanden, man har kæmpet om skolen, italesat hinandens svagheder eller konkret banket hinanden i fodbold. Nu skal borgere sige VI når de taler og ikke dem og os. Respekt for at det tager tid. Det har taget generationer at opbygge, og nu ønskes en forandring indenfor få måneder!

Når en landsbyklynge starter er det en form for ægteskabsaftale mellem de deltagende samfund. De har besluttet, at de gerne vil arbejde med at skabe en fælles retning i en fælles geografi. Undervejs er det sandsynligt, at nogle samfund melder fra og lader sig skille fra de øvrige. Måske er det løsningen, for det enkelte lokalsamfund må ikke føle, at der er tale om et tvangsægteskab.

Fra Sekretariatets side kan vi kun opfordre til, at de frivillige, der sidder rundt om bordet i klyngesamarbejdet husker, at fællesskabet er vigtige end den enkelte. Ledelse af en landsby beror bl.a. på erfaring og indlevelse, men hvis den erfaring ikke udfordres af nye ledere og nye synspunkter, kan erfaring der står alene blive en stopklods.

Er man blevet senior og har været formand gennem mange år, ser løsningen måske anderledes ud end den gør for en yngre tilflytter. Dynamikken ligger i at bruge de forskellige tilgange, de forskellige kvaliteter og kompetencer. Ansvaret skal deles på mange frivillige hænder, og det er netop hvad Landsbyklynger arbejder med på det organisatoriske plan.

Derfor kommer I gennem landsbyklyngearbejdet til at opleve forskellige kulturer, forskellige holdninger og behov for forskellige løsninger, som vil konflikte. I vil møde udfordringer og uenighed som der skal arbejdes dybere med.

Et af målene i projektet er, at der arbejdes med nødvendige tilpasninger. Med nødvendige mener vi de tilpasninger, som ikke kommer af sig selv, som ikke er lette. Måske er det netop der, de er kommet til i Sydvest Salling.

God arbejdslyst i klyngerne og pas godt på hinanden.

 

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar