Hvordan lærer vi hinanden at kende i styregruppen?

Hvordan kommer vi til at kende hinanden? Det kan være svært, når en række samråd på tværs byer lige pludselig skal til at samarbejde. Man kender hinanden i det lokale samråd, men hvem er de andre, og passer man ind?

Som afsæt for en god proces er det altid vigtigt og interessant at få sat det gode hold – men ligeså vigtigt er det, at dem på holdet har forskellige kompetencer, der alle supplerer hinanden og kender til disse kompetencer.

I Landsbyklyngen Hammer Bakker startede borgerne på tværs af seks samråd med øvelserne ”Ordkløveri” og ”Hvem er hvem”. To øvelser, som gjorde, at alle deltagere fik et bedre indblik i hinandens kompetencer og fik sat ord på, hvordan de gerne vil passe ind i den nye landsbyklynges arbejde. Derudover blev der ligeledes arbejdet med en forventningsafstemning.

Ordkløveri

Øvelsens formål er at få talt om, hvilke kompetencer, man mener, der skal indgå i en god styregruppe. Ann-Sophie Øberg, som er proceskonsulent i klyngen, havde forberedt en lang række post-its med ord, som deltagerne skulle tale om og forholde sig til. Listen af ord var ikke udtømmende, så deltagerne supplerede, hvis der var ord de manglede. 

Ordkløveri – deltagerne diskuterer ordenes betydning.

Hvem er hvem

Som næste skridt blev deltagerne bedt om at forholde sig til hvilke ord, der passede bedst på dem selv. Undervejs i processen var der nogen, som kendte hinanden i forvejen, der også tog sig friheder i forhold til at sætte kompetence-ord på hinanden.

Der tales om fordelingen af ord

De to øvelser med fælles forståelse af en række ord og fordeling af ordene gjorde det på en gnidningsfri måde muligt at få nedsat en styregruppe. Heldigvis var der mange forskellige kompetencer, der endte med at være i styregruppen. Det bliver spændende at følge styregruppens arbejde med Landsbyklynge Hammer Bakker.

Læs mere om proceskonsulent Ann-Sophie Øberg og Landsbyklyngen Hammer Bakker i blogindlægget Landsbyklyngen Hammer Bakker skudt godt i gang.

Skriv et svar