Foreningsbasen

Over hele landet tænkes i at sammenlægge, dele og kombinere foreningers egne lokaler og traditionelle klubhuse samt omdanne tomme bygninger til foreningslokaler. Idékataloget Foreningsbasen giver inspiration til, hvordan foreninger og kommuner i praksis kan håndtere en sådan sammenlægning.

http://www.loa-fonden.dk/media/6114/idekatalog-foreningsbasen.pdf

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar