VestRum – Strategiplanen klar

Landsbyklynge VestRum, et af de fem pilotforløb, er nu så langt i deres arbejde, at strategiplanen ligger klar.

http://www.landsbyklynger.dk/~/media/landsbyklynger/filer/rapporter%20om%20pilotprojekter/strategiplan%20vestrum.pdf?la=da

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar