Kommunikation i klyngerne

90 % af al information i verden er skabt inden for de sidste to år. En udvikling, som bare fortsætter og accelererer. Med andre ord bombarderes vi med information. Som borgere, som forening og som samfund generelt. Tilmed sker det i højere grad gennem digitale platforme og sociale medier, som i stor udstrækning bestemmer opsætning, længde og indhold.

Landsbyklyngeprojektet arbejder løbene med styrkelse af kommunikation og informationsdeling. Vores mål er, at interesserede enten kan tilmelde sig den fortløbende kommunikation eller selektivt finde den information, de ønsker, på de forskellige platforme.

Projektet Landsbyklynger har en hjemmeside, http://www.landsbyklynger.dk/, hvor den generelle udviklingen i kampagnen kan følges. I tillæg dertil findes en Facebook-side, https://www.facebook.com/landsbyklynger/, hvor der løbene fortælles om aktiviteter og linkes til relevante nyheder fra mediedækningen af projektet.

De enkelte klynge tildeles en platform, som samler hele områdets information. En fælles platform, som opkaldes efter klyngen, og dermed skaber et solidt udgangspunkt for den nye fælles identitet. Klyngernes platforme udveksler automatisk aktiviteter og nyheder med hinanden, således at borgerne i den lokale klynge kan følge med i hvilke nyheder og aktiviteter, der lægges op i de andre klynger.

Denne informationsstrøm kan tillige tilgås på denne blog. Vi har således valgt at samle alle informationerne på dette sted. Her kan alle interesserede i landsbyklynge arbejdet udveksle nyheder, erfaringer og meninger. Senere bliver også alle samarbejdspartnerne, konsulenter med flere inviteret ind i fællesskabet. Alle kan frit deltage i dialogen, og det er tillige muligt at abonnerer på nyheder fra bloggen.

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar