Klyngesamarbejdet i Rebild Øst skudt godt i gang

58 engagerede borgere mødtes d. 23. marts til borgermøde på Bælum skole. På mødet deltog ligeledes Sara Tornøe fra Rebild Kommune, idemager Gitte Holm Madsen og proceskonsulent Pia Bonde.

En stærk styregruppe blev nedsat, på samme måde som både en kommunikations-, borgerinvolverings- og fundraisinggruppe blev det. Alle grupperne er bredt repræsenteret både geografisk, erfaringsmæssigt og kompetencemæssigt. På den måde har området formået at udnytte klyngens mange ressourcer bedst muligt. Foruden disse ovenstående grupper blev arbejdsgrupper for bosætning og branding, erhverv samt stier og friluftsliv nedsat, på samme måde som en lang række af de fremmødte tilbød ad hoc hjælp til specifikke opgaver og projekter.

I en god samarbejdsånd blev mange idéer til styrkelse af klyngesamarbejdet bragt i spil og samlet op til det videre arbejde, ligesom udfordringer og muligheder med fx manglende cykelstier og transport på tværs af klyngen blev drøftet.

Flere af idéerne kan der tages fat på allerede nu, mens andre er mere langsigtede, og medtages i processerne frem mod kortlægninger, visioner, handleplaner og den langsigtede strategiplan.

Billedtekst: 58 engagerede borgere diskuterer muligheder i klyngeprojektet. I midten ses proceskonsulent Pia Bonde.
Foto: Jørgen Nielsen, Hellum

Skriv et svar