Sydvest Salling & Suzanne

I aftes var der opstartsmøde i den nye landsbyklynge Sydvest Salling. Repræsentanter fra Ramsing, Håsum, Lihme, Vejby og Lem mødtes med proceskonsulent Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK, som i de kommende 18 måneder skal arbejde sammen med borgerne i området om at udvikle en stærk klynge.

Aage Dahl fra Lem præsenterede deltagernes forventninger til samarbejdet. ”Tidligere var vi selvbærende landsbysamfund, der kunne det hele selv. Fremadrettet skal vi være en selvbærende egn, der bygger på samarbejde og tillid og udarbejder en fælles strategiplan. Vi skal glæde os over det, der er skabt og det, der kan skabes i hele området”.

Deltagerne på mødet beskrev fem velfungerende landsbyer og opland, stærke og energiske borgere.

Følg projektet på: https://www.facebook.com/Sydvestsalling/?fref=ts

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar