Rebild Øst – Levevilkår

Den nye landsbyklynge består af et geografisk og landskabeligt sammenhængende område i den østlige del af Rebild Kommune, med Terndrup, Bælum og Blenstrup som de største byer samt de landsbyer med opland, der ligger omkring og imellem disse byer. Det er Askildrup, Dollerup, Gerding, Hellum, Horsens, Lyngby, Siem, Skibsted, Solbjerg, St. Brøndum. Flere kan komme til gennem processen.

Rebild Øst ligger mellem 12 og 18 minutters kørsel fra Nordjyllands største vækstområde (Aalborg Øst) som rummer det nye supersygehus med mange tusinde arbejdspladser, Aalborg Universitet, Regionshuset, NOVI, UCN, en lang række it-virksomheder, vindmølleindustrier landets 4. største erhvervshavn – og store arealer er udlagt til endnu flere erhverv. Beliggenheden er tillige tæt på kysten, Vildmosen og Rold Skov.

Der er et rigt foreningsliv, tre sportshaller, svømmehal, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, bibliotek, Falck station, gode indkøbsmuligheder, banker, apotek og plejecentre. På skoleområdet er samarbejdet allerede gennemført. Således har områdets tre folkeskoler og SFO-er i dag samme ledelse. Det betyder også, at skolerne samarbejder dagligt og betragtes som en enhed med samme værdier og mål. Det samme gælder for to børnehaver.

Landsbyklyngen skønner, at den østlige del af kommunen har et meget stort potentiale for at skabe vækst, yderligere bosætning og fremme gode levevilkår for dem, der allerede bor her. Et potentiale, som vil kunne udnyttes i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar