Hammer Bakker

Den fjerde landsbyklynge ligger i Hammer Bakker, Aalborg Kommune. En stor klynge hvor der bor 15.000 mennesker, og byernes størrelser spænder fra 80 til 4.400 indbyggere.

Umiddelbart neden for bakkeøens skrænter ligger Grindsted, Uggerhalne, Vodskov og Vestbjerg. I lidt længere afstand, ligger Sulsted, Langholt, Tylstrup, Brændskov og Ajstrup.

Vodskov er med sine 4.400 indbyggere ikke en landsby, og har ikke som sådan landdistriktsproblematikker. Når Vodskov alligevel indgår i Landsbyklyngen skyldes det primært, at den i mange henseender fungerer som driver og centerby for hele området.

Landsbyklyngens potentiale ligger i høj grad i at blive bedre til at se skoven for bare træer! Nogle ting besværliggøres af at have Hammer Bakker som nabo, men det giver også en række unikke muligheder, som i endnu højere grad kan anvendes og inkorporeres i en positiv udvikling af hele området.

Landsbyklyngesamarbejdet vil først og fremmest fokusere på følgende udfordringer: Samarbejde mellem byerne og med Aalborg Kommune, Hammer Bakker som ressource for en udvikling som alle byer skal have del i. Dertil en samlet markedsføring, rekreative faciliteter og en styrket infrastruktur.

Udgivet af

Carsten Blomberg

Carsten Blomberg Hansen, DGI Lokaludvikling, afdelingsleder. Projektansvarlig for Landsbyklynger og sekretariatet. Mobil 29 91 19 50

Skriv et svar